onsdag 16 april 2008

Tolerans

Apropå de senaste dagarnas bloggdiskussioner om antisemitism och islamofobi vill jag kommentera följande: Sverige var fram till relativt nyligen ett etniskt homogent samhälle där nästan hela befolkningen betraktade sig som kristen. Eftersom de goda ekonomiska tiderna har lyckats avvärja hunger och matbrist har vi kunnat hålla toleransen mot människor som talar och ser annorlunda ut på en rimlig nivå.

Det här ser nu ut att ändra sig snabbt. Med en lägre tillförsel av energi i systemet ser vi att västvärldens (konsumtionsländernas) ekonomiska och militära makt förskjuts till de energiproducerande länderna. Inte nog med att västvärldens makt är på väg att eroderas-toleransen som vi har haft med andra människor är också på väg att försvinna. Det är mycket enklare att vara tolerant om vi inte behöver oroa oss om grundläggande livsnödvändigheter. Räkna därför med en allt livligare debatt om flyktingar, muslimer och judar framöver.

Inga kommentarer: