tisdag 15 april 2008

Monstret från Jekyll Island

Igår såg jag den här dokumentären av William van Alen om USA:s centralbank, pengamängder och inflation:Filmen bygger på en bok av G. Edward Griffin och behandlar Federal Reserves födelse och dess statut, inte som en del av USA:s federala regering, men som en jättelik bankkartell vars syfte är att trycka pengar. Eftersom världens valutor inte är backade av guld eller silver kan centralbankerna världen över trycka godtyckligt mycket pengar, och gör det också. Det här bli speciellt tydligt när vi ser kraftigt ökande energipriser som vi har de senaste åren. Världens regeringar och centralbanker försöker betala energinotan via sedelpressen.

Problemet är bara att det inte fungerar. Det finns inga positiva eller sociala effekter av inflation. Alla transaktioner som tar sig uttryck i en inflationär miljö skulle också göra det i en icke-inflationär miljö eftersom pengar bara medierar transaktionerna. En ökad pengamängd kan i sig inte skapa ökat utbud eller ökad efterfrågan. Tvärsom så fungerar inflation som en osynlig skatt på allt det vi köper.

Så hur ska vi få bukt på problemen med hyperinflation som vi nu står inför? En av idéerna som dyker upp i dokumentären är att betala med guldmynt i stället för papperspengar. Om vi backar vår valuta mot något med fast värde så måste vi betala en varas fulla värde. Det finns då ingen annan lösning. I Sverige skulle vi exempelvis bli tvungna att dra ned på de enorma sociala utgifterna vilket jag definitivt skulle uppskatta. Tillsvarande skulle lagstiftarens möjlighet att beskatta bli kraftigt reducerad.

Ju mer jag tänker på idéen desto mer tilltalar den mig.

Niklas Jakobsson tror ändå att högre inflation kan leda till positiva sociala effekter:
http://niklasjakobsson.blogspot.com/2005/12/r-en-hgre-inflation-bra.html

Inga kommentarer: