lördag 26 april 2008

Iran, USA och energi

Igår nåddes vi av nya rapporter om skärmytslingar mellan Iran och USA i det strategiskt viktiga Hormuz-sundet. Enligt källorna handlade det om ett amerikanskt fraktfartyg som öppnade eld mot iranska patrullbåtar i det som betecknas som "den allvarligaste händelsen hittills". Det här är den senaste i en lång rad av konfrontationer länderna emellan. I januari anklagade USA Iran för att vilja utföra självmordsattacker med kustbevakningsfartyg och för ett par veckor sedan kom rapporter om att USS Typhoon hade varit inblandad i konfrontationer med iranska patrullbåtar i området.

De här händelserna är bara symptom på det som egentligen händer länderna emellan. Den viktigaste anledningen till att den amerikanska militären är i Persiska Viken från början är givetvis energi, och energiflödet ut ur Persiska Viken är ett nationellt säkerhetsintresse för USA:s regering. Det handlar kanske inte så mycket om att lägga beslag på oljan för egen del som att ha kontroll på vem som ska få och vem som inte ska få. I en intressant artikel i TomDispatch skriver Michael Klare om världens ökande energibehov samtidigt som energitillgången är fallande. USA:s och EU:s aggressiva hållning gentemot Iran måste ses i ljuset av detta.

Klare nämner fem trender som är viktiga för den nya energiordning som kommer att spelas ut under de närmsta åren: 1/ Att världens energibehov bara ökar även om USA befinner sig i en lågkonjunktur. 1990 konsumerade utvecklingsländerna inklusive Kina och Indien bara 27% av världens energi medan siffran väntas att öka till 40% år 2010. 2/Världens energiproduktion är på väg att nå sitt maximum där merparten av oljan som pumpas idag kommer från gamla oljefält med fallande produktion. 3/ Att utvecklingen av alternativa energikällor är alltför långsam för att tas på allvar. Den senaste tiden har fokus flyttats från hur bra det är med biobränslen till hur etanolproduktion i USA och Europa leder till ökade råvarupriser på bland annat ris och vete. 4/Hur världens överskott är på väg bort ifrån den rika oljeimporterande västvärlden till fattiga oljeexporterande länder som Saudiarabien, Ryssland och Venezuela. 5/ Hur risken för militära konflikter ökar i en värld av energibrist där de stora makterna kämpar mot varandra över de få resurser som finns kvar.

De här utmaningarna kommer med stor sannolikhet att komma upp på USA:s nästa presidents agenda mycket tidigare än någon tror.

AP-telegrammet om skärmytslingar mellan USA och Iran:
http://www.msnbc.msn.com/id/24312230/

Lennart Frantzell skriver om USA och Iran:
http://www.usablogg.org/2008/04/25/forbereder-president-bush-trots-allt-ett-storkrig-mot-iran/

Mats Reimbertsson skriver om Obama och Clinton:
http://coldlazarus.blogspot.com/2008/04/massive-action.html

Michael Klares artikel på Tom Dispatch:
http://www.tomdispatch.com/post/174919

PJ Anders Linder skriver om etanol i SvD:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1155043.svd

Inga kommentarer: