lördag 19 april 2008

De stora elefanterna

Med oljepriser som närmar sig 120$ fatet och en mycket ansträngd oljemarknad är det säkert många som undrar vad det är som är i görningen. Många hushåll kämpar redan med utgifterna och ställer sig frågan "när skall det här sluta?". Jag vill inte vara alltför alarmistisk och predika jorden undergång, men fundamenten för oljemarknaden ser inte bra ut. Jag tror nämligen att det handlar om klassisk ekonomisk teori, om tillgång och efterfrågan, och inte om spekulation eller att utrikespolitiska händelser skulle spela in så mycket som det ofta framställs i media. De flesta tror jag vet att den kraftiga efterfrågeökningen kommer från länder som Kina och Indien, men det här räcker inte att förklara varför världens oljeproduktion har varit i stort sett platt under de senaste åren.

Det första som vi måste förstå om vi vill analysera situationen är att 47% av världens oljeproduktion kommer från 120 gigantiska oljefält s.k. stora elefanter. De hittades för länge sedan och är nu farligt nära den punkt då de börjar producera mindre olja. Om vi tittar på världens största oljefält, Ghawar i Saudiarabien, så hittades det 1948 och har troget producerat olja sedan mitten på 1950-talet, och det är nu osäkert om dess oljeproduktion kan öka så mycket mer. Samma historia med Mexikos största fält och världens andra, Cantarell, som producerade 2,1 miljoner fat olja om dagen 2003. Det var i slutet av 2007 nere på 1,4 miljoner fat om dagen. Sedan 1985 har vi pumpat mer olja än vad som har hittats i världen. Alla med en privatekonomi vet vad det innebär att dra över bankkontot med 10000 kr i månaden. Med olja har vi gjort just det i 23 år!

Det här är oroväckande eftersom minskningstakten är så stor att vi inte har ärlig chans att ersätta med alternativa bränslen. Därför måste vi motverka problemen redan nu och skala upp den cellulosabaserade etanolproduktionen, satsa på kolbaserat bränsle etc. Den kommande oljekrisen (som jag föredrar att kalla för "problemen") kommer att överskugga den globala uppvärmingen som medias favoritproblem med hästlängder om bara några få år. Olja har ett direkt inflytande på hela vår vardag, på allt det vi gör. Den moderna människan tillber petroleum som sin gud. Problemet är att våra politiker inte kommer att lyssna förrän bristerna blir tydliga och köer dyker upp på bensinmackarna. Då kan det vara för sent. Sätt in motåtgärder nu!

Jim Puplava talar om oljeproduktion och efterfrågan:
http://www.netcastdaily.com/broadcast/fsn2008-0419-3a.mp3

Fredrik Robelius doktorsavhandling från 2007:
http://publications.uu.se/spikblad.xsql?dbid=7625

Martin Payne skriver om Mexikos oljeproduktion:
http://www.energybulletin.net/41707.html

Inga kommentarer: