torsdag 17 april 2008

Kinas bönder

Eftersom nyhetsrapporteringen från Kina i bästa fall kan kallas knapphändig är det svårt att ha em fullständig bild av landet i öster. En allt stridare ström av rapporter talar om brist på olika varor vilket har fått landets ledare att "göra något åt" sakernas tillstånd. Problemet är att dessa åtgärder är kontraproduktiva och förvärrar problemen på sikt. På Bloombergs websida läser vi om hur den kinesiska regeringen har infört exporttullar på konstgödsel för att skydda sitt jordbruk och avvärja hunger i landet. Att interferera med marknaden är inte att tillråda i ett läge där hunger hotar. Den här typen av åtgärder var med till att förvärra den stora depressionen i USA på 1930-talet och det visar tyvärr hur desperata de kinesiska ledarna är.

Telegram på China Daily om gasbrist:
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2006-04/04/content_559777.htm

Bloomberg skriver om exportullar i Kina:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aH0U4VkHe93A&refer=home

Gunnar Hökmark skriver om Kinas ekonomiska och politiska utmaningar:
http://www.gunnar.moderat.se/index.php?page=19&use=blogg&id=609

Inga kommentarer: