fredag 11 april 2008

Nytt rekord?

Även om jag är medveten om att enstaka mätningar inte betyder någonting i det stora sammanhanget kan jag inte låta bli att gå in på amerikanska Energy Information Administration (EIA):s hemsida och läsa om världens oljeproduktion. De kompilerar en lista varje månad som ger en bra bild över hur mycket olja som har producerats med tre månaders fördröjning. I januari 2008 producerade världen 74,466 miljoner fat olja om dagen vilket är nytt rekord och slår det tidigare rekordet, maj 2005, med ungefär 160000 fat olja om dagen.

Siffrorna som presenteras för den senaste månaden brukar dock bli kraftigt reviderade i efterhand. Det riktigt intressanta med listan är dock att världens oljeproduktion i stort sett har varit konstant sedan 2005. Det verkar som om vi har nått en platå. Förhoppningsvis lyckas världen att ta sig ur den här platån och producera den olja som krävs för att tillgodose världens växande behov. Det skulle vara bra för oljepriset och våra industrialiserade ekonomier, men de oljeexporterande länderna har naturligtvis samtidigt inget intresse av ett lägre oljepris.

Om nu i stället platån tar slut och vi ser en brant minskning av oljeproduktionen? Ja då kommer bensinbristen som ett brev på posten, och vi vet redan hur det här kommer att gestalta sig: Långa köer till bensinmackarna, extrema priser för att ta sig till jobbet (om det överhuvudtaget finns något jobb kvar att gå till), protester mot regeringen som blir gjord till syndabock etc.

Det är bäst att spänna fast säkerhetsbältena för det kommer att bli en skakig färd.

EIA:s Excel-fil:
http://www.eia.doe.gov/ipm/t11d.xls

Tom Whipple skriver en intressant krönika i Falls Church News Press om dieselolja i USA:
http://www.fcnp.com/national_commentary/the_peak_oil_crisis_the_first_shortages_20080409.html

Falkblick skriver om Peak Oil på svenska:
http://falkblick.nu/?p=109

Liksom Beska Droppar:
http://beskt.blogspot.com/2008/03/nr-oljan-tar-slut.html

och kommunalrådet Stefan Johansson (s) i Helsingborg:
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=22316

Inga kommentarer: