tisdag 1 april 2008

Lägg skulden där den hör hemma!

Vad blir resultatet när folk inte längre varken har råd eller möjlighet att försörja sina familjer i skuggan av skenande mat- och bränslepriser? Kommer folk att ta dessa motgångar med jämnmod eller ser vi början på en social revolt? Jag ser redan tecken på att det inte kommer att sluta väl. Bolånekrisen i USA kan ses som en lugn bris inför det som komma skall och dess offer vänder sig redan till domstol för att dra bankerna inför rätta. Om detta skriver Daniel Kederstedt i Svenska Dagbladet:

Vad ärendena handlar om att är att människor, oftast låginkomsttagare med såväl dålig ekonomisk bakgrund som kunskap, anser sig ha blivit lurade att ta lån vars ­utformning de inte anser sig ha blivit informerade om.

Nu är det så klart lätt att skylla på bankerna eftersom det är de som har lånat ut pengarna, men bankerna är verksamma i en marknadsekonomi som även i en värld av sinande oljeproduktion måste tjäna pengar för att överleva. Marknadsekonomi är fortfarande det bästa sättet att organisera en ekonomi. Lägg därför skulden där den hör hemma. Skyldiga är centralbankscheferna världen över som med lågräntepolitik har skapat det låneklimat som har lett till den nuvarande bubblan.

Daniel Kederstedts artikel i SvD:
http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_360173.e24

Gun Svensson kommenterar också:
http://farmorgun.blogspot.com/2008/03/lxan-frn-30-talet-r-glmd.html

Inga kommentarer: