tisdag 22 april 2008

Fastigheter, Österrike och inflation

Medan den amerikanska kreditkrisen mal på i bakgrunden så börjar det så smått gå upp ledande ekonomer vad det faktiskt kostar att lösa ut alla och envar. Om det kan vara till någon hjälp så kostade det Sverige motsvarande 6% av BNP att rädda våra banker från undergång i "nittiotalskrisen". Även om orsakerna till de båda kriserna är delvis olika så finns det ändå en tydlig beröringspunkt och det är fastigheter. Fastighetsmarknaden är så dominerande att den nästan överskuggar allt annat. I Sverige var det avregleringen av kreditmarknaden på 1980-talet som skapade fastighetskrisen, medan det i USA var en vanvettig räntepolitik från centralbankens sida.

Det är nu samma centralbanker som gav oss krisen som vi förlitar oss på för att lösa den. För att rädda kreditinstitutionerna (och i förlängningen det finansiella systemet) hoppas nu Federal Reserve att kunna trycka så mycket pengar att det räddar ekonomin. Vi får se hur det går. Min gissning är att återhämtningen som bäst blir anemisk och att inflationen på allvar kommer tillbaka tidigt nästa år.

I Sverige har huspriserna inte börjat sjunka på allvar ännu och bankerna står på relativt säker mark, men Riksbanken trycker ändå pengar. Statistik över den totala pengamängden talar om att den växte med 15,4% (år på år) i mars. Den viktigaste orsaken till det här är så klart de ökade energipriserna, och det är klart, i början märks det inte när valutan blir utsatt för inflation. Riksbanken befinner sig dessutom i samma sits som övriga världen och skall inte ensamt lastas för problemen, men en räntesänkning i det här klimatet vore helt fel väg att gå.

Självklart skulle det vara bättre om vi hade en valuta som var direkt kopplad till guld, men det får vara en önskedröm.

Anna-Karin Storwall skriver i Svenska Dagbladet:
http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_418445.e24

Niklas Ekdals "Den finansiella istiden" om avregleringen av den svenska kreditmarknaden:
http://www.axess.se/web/main.nsf/webbklipp?openpage&ID=70CC0D1D8F8F178FC125739900339FC4

Krassimir Petrov, PhD, förklarar vad inflation är för något:
http://video.google.com/videoplay?docid=-6484061137769305763

flavianopolis är lika förvånat storögd som jag:
http://flavianopolis.blogspot.com/2008/04/bevis-fr-den-imperfekta-marknaden.html

Inga kommentarer: