måndag 7 april 2008

Basra

Olja är inte en råvara som andra utan har en särställning bland råvarorna som handlas på de internationella marknaderna. Eftersom den både har med ett lands överlevnad och rikedom att göra är det självklart också en oerhört stark källa till konflikt. För två veckor sedan inledde den irakiska centralregeringen en offensiv mot shiamuslimska posteringar i staden Basra i södra Irak. Vad låg bakom den här offensiven? Handlade det bara om att driva ut den shiamuslimske ledaren Muqtada El-Sadr eller spelade oljan någon roll i processen?

Till en början kan det tyckas märkligt att den mestadels shiamuslimska irakiska centralledningen med Nuri El-Mailiki i spetsen vill attackera sina egna trosfränder i Basra, men oljan som konfliktkälla är viktigare än så. När Gordon Brown tillträdde som premiärminister och meddelade att de brittiska trupperna skulle börja dras tillbaka från Basra innebar det självklart att det vakuum som britterna efterlämnade sig skulle fyllas av någon annan. Denne någon var den Iran-stödde ledaren Muqtada El-Sadr som såg sin position förstärkas alltmedan de brittiska ställningarna försvagades. Eftersom Sadrs Mahdi-armé motsätter sig utländsk inblandning i den inhemska oljeproduktionen sågs de mer och mer som ett hot mot ett förenat Irak.

När USA:s vicepresident Dick Cheney nyligen besökte området lyckades han övertyga den irakiska regeringen om att de behöver oljeinkomsterna lika mycket som vi behöver oljan. En offensiv inleddes för att göra slut på Mahdi-armén och den pågick i ungefär en vecka. I en artikel i Asia Times i förra veckan skrev så den före detta indiske diplomaten MK Bhadrakumar att det var Iran som låg bakom freden mellan Iraks regering och Muqtada El-Sadrs Mahdi-armé. Enligt Bhadrakumar lyckades Iran få de bägge shiamuslimska grupperingarna att inse att de inte hade något intresse av att slåss med varandra.

Fredsuppgörelsen var naturligtvis ett bakslag för den brittisk-amerikanska koalitionens strävanden efter kontroll över Basra och oljefälten i södra Irak. Ingenting irriterar Cheney mer än när oljeintressen störs, och Basra är en strategiskt viktig knutpunkt för oljetransporterna ut ur Irak. Innan de stora oljebolagen kan investera i oljefälten måste kontroll över staden uppnås. Koalitionen är självklart väldigt medveten om att Iran har ett finger med i spelet och frågan är nu vad som blir britternas och amerikanernas motdrag. För oss som följer upptrappningen inför ett eventuellt brittiskt-amerikanskt anfall mot Iran var det här mycket intressanta händelser.

Erik van der Heeg skriver på sin Krigsblogg:
http://vanderheeg.blogspot.com/2008/03/bonaparte-till-al-maliki-har-du-sagt.html

Utrikesbloggen kommenterar i kortformat:
http://www.utrikesbloggen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1417&Itemid=29

MK Bhadrakumar skriver i Asia Times:
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/JD03Ak02.html

Inga kommentarer: