söndag 13 april 2008

Energi, politik och makt

...det var titeln på Michael Klares presentation i Maastricht i höstas. Jag har helt missat det här, men presentationen har varit tillgänglig på Google sedan i julas. Klare är professor i Freds och konfliktforskning vid Amherst, och hans främsta intresse är hur kampen om fossila energikällor, olja och naturgas, leder till konflikt.

I första delen av presentationen talar han i stort sett om samma saker som i boken "Blood and oil" från 2004, men det är i andra halvan som det blir riktigt intressant. Då talar han nämligen om centralasien och om de energireserver som finns där. Området är intressant inte bara för sin energi, men även för att världens tre stormakter (USA, Kina och Ryssland) via sina militärer försöker utöva inflytande. Eftersom här finns mängder av balkanliknande etniska konflikter kan området explodera i stort sett när som helst. Detta trots att vi hör väldigt litet i media om vad som händer här. Klare liknar situationen nu till den som rådde strax innan Första Världskriget.

Det ligger naturligtvis mycket i det Klare säger, men han låter litet väl mycket som en vänsterpolitiker när han lägger fram sin sak. Petroleum har en särställning bland råvarorna och har med ett lands ekonomiska välmåga att göra. Ur det perspektivet är det inte speciellt konstigt att stormakterna betraktar utvinningen av olja och transporten ut ur de oljeexporterande länderna som nationella säkerhetsintressen. Det samma gäller för oss-varför ska vi sticka under stol med det?

Michael Klares presentation:

Karim Jebari skriver om geopolitik från ett vänsterperspektiv:
http://politiskfilosofi.blogg.se/1203591270_sudan_folkmord_och_ol.html

Inga kommentarer: