söndag 8 juni 2008

Världen förändras

För er som vill veta något om hur det högre oljepriset påverkar den globala ekonomin bör ta er en titt i förra veckans Barrons. Där finns en intervju med Muhammed El-Erian som är vice VD på investeringsfonden Pimco. Det El-Erian säger är att världsekonomin står inför fyra makroekonomiska förändringar som kommer att omdana hela vår uppfattning av hur handel utförs. De är:


1./Den första förändringen är att världens tillväxt kommer att ändra fokus. Världsekonomin har intill nu varit helt fokuserad på den amerikanska och europeiska konsumenten. Det håller nu på att förändras så att världen är på väg att få fler tillväxtcentra, och den starkaste tillväxten kommer att bli i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina).


2./Den andra förändringen som El-Erian talar om är att inflationen är tillbaka på allvar. El-Erian argumenterar utifrån en Keynesiansk hållpunkt och säger att när de tidigare utvecklingsländerna går från att bli producenter till att bli konsumenter så skapar det ett tryck uppåt på råvarupriserna som enligt El-Erian inflationsdrivande.


3./Den tredje förändringen är att lånemarknaden kommer att förändras med förändringar i sättet att paketera lån.


4./Den fjärde trenden är att mycket av vårt välstånd är på väg till de växande länderna. Som det är just nu med ett oljepris på 140 dollar fatet så utgör oljan själv ungefär 5% av BNP och EU beräknas betala ungefär 300 miljarder Euro för att importera all den olja vi behöver. Den här välståndstransfern får långtgående konsekvenser för den globala ekonomin och är exemplifierad av att Sovereign Wealth Funds, skapade bl. a. av de oljeexporterande länderna, köper en stor andel råvaror som de själva behöver i västvärlden.


Jag skulle själv gärna lägga till ett par trender som Peak Oil och att lokala marknader i exempelvis Sydostasien är på väg att uppstå, men jag håller med El-Erian om att världen håller på att förändras och vi med den.


Intervjun i Barrons:
http://online.barrons.com/article/SB121218746872433999.html


Karl-Erik Edris har fler boktips:
http://edristankar.blogspot.com/2008/06/en-annan-kapitalism-frsk-till-omtnkande.html


Björn Wadström skriver mer:
http://wadstrom.blogspot.com/2008/04/global-ekonomi.html

Inga kommentarer: