tisdag 3 juni 2008

IEA:s rapport

OECD-organet IEA:s skriver en årlig rapport kallad World Energy Outlook där de i stort sett kollar på hur mycket efterfrågan växer för varje år för att sedan anta att utbudet ökar med lika mycket. I den senaste rapporten från november 2007 reviderade IEA kraftigt ned sin prognos från året innan om att världen skulle konsumera 130 miljoner fat olja om dagen år 2030 till 116 miljoner fat olja. De lyfte även fram en period efter 2012 då oljetillgången inte längre klarar av att uppfylla efterfrågan.


Nu har det läckt ut att IEA ytterligare en gång kraftigt reviderar ned utbudet till omkring 100 miljoner fat olja. I en artikel i Wall Street Journal skriver Neil King Jr och Peter Fritch om den kraftigt nedreviderade prognosen och att IEA nu gör en egen inventering av världens oljefält. Anledningen till det här är naturligtvis att de har sett att utbudet har varit konstant de senaste fyra åren. Det är ett vällovligt initiativ. Ingen kan vara betjänt av att vara ute på en långfärd med bilen när samtidigt bränslemätaren är sönder.


Själva rapporten från 2007 kostar 108€ om ni är intresserade:
http://www.iea.org/w/bookshop/add.aspx?id=353


Artikeln i Wall Street Journal:
http://online.wsj.com/article/SB121139527250011387.html?mod=googlenews_wsj


Björn Lindahl skriver mer i Svenska Dagbladet:
http://www.e24.se/branscher/ravaror/artikel_482503.e24

Inga kommentarer: