lördag 28 juni 2008

Arun Gupta om oljepriset

Ett intressant samtal på Democracy Now med Michael Klare, författare av boken Blood & Oil och Arun Gupta, till vardags journalist på den brittiska tidningen The Independent, är nu tillgängligt på internet. Klare talar om sin tes att världens energiresurser är minskande samtidigt med att efterfrågan från de växande ekonomierna är stigande vilket tvunget leder till ökade geopolitiska spänningar i världen. Som motpart har han Arun Gupta som lägger hela skulden på de höga oljepriserna på spekulanter och oljebolagen. Jag vet inte var jag skall börja men Guptas analys är bara så fel som den kan vara. Han säger bl. a. att världens oljereserver stiger för varje år och oljebolagen på senare tid åter har börjat borra efter olja igen efter en period med mindre aktivitet.

Här är ett faktum värt att tänka på: Världen hittade som mest olja i mitten på 1960-talet och för varje år hittar vi nu mindre och mindre, och de oljefält som faktiskt hittas är mindre i både volym och omfång. Anledningen till att oljebolagen borrar som galningar är att de inte hittar tillräckligt med olja för att tillgodogöra minskningen. Yttermera så kommer 60% av världens olja från några få gigantiska oljefält som utgör ungefär 1% av alla oljefälten. Dessa närmar sig med stormsteg sitt produktionsmaximum och kommer väldigt snart att börja producera avsevärt mycket mindre olja. Tillsammans kommer de att förlora flera hundratusen fat olja om dagen. Då om inte förr kommer oljepriset att börja rusa på allvar. Världen är förtjänt av bättre journalister än Arun Gupta.

Samtalet på Democracy Now:
http://www.democracynow.org/2008/6/27/as_oil_hits_another_record_high

Fredrik Robelius doktorsavhandling om de stora elefanterna:
http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=7625

Inga kommentarer: