torsdag 12 juni 2008

Peak Oil? - Inte än...

Varje månad presenterar USA:s Energy Information Agency (EIA) statistik över hur mycket råolja som har pumpats. Statistiken är långtifrån perfekt men bedöms ändå vara bättre än statistiken som kommer från OECD-organet International Energy Agency (IEA). Anledningen är att siffrorna från IEA innehåller omkring 10 miljoner fat flytande naturgas (NGL) som etan, propan och butan.

Den här månadens siffror visar på en liten nedgång från månaden innan: 74,494 miljoner fat olja om dagen i mars ner från 74,628 i februari. Om vi jämför lite grand bakåt i tiden upptäcker vi att världen har aldrig producerat så mycket råolja som nu. Så hur kan det vara att priserna skjuter i höjden? Är det drivet av spekulanter eller finns det mer fundamentala förklaringar? Anledningen är att utbudet av råolja i stort sett har varit konstant sedan 2005. Produktionen har fluktuerat upp och ned vilket är att förvänta, men i stort sett har den varit konstant. Detta samtidigt med att efterfrågan från de växande ekonomierna i Sydostasien slår alla rekord. 135$ olja är kanske dyrt för den genomsnittliga europeiska/amerikanska konsumenten, men för marknaderna i Kina och Indien är det inte för dyrt. Kinas oljeimport ökade med 25% i maj jämfört med året innan och bilförsäljningen ökade med 16%.

Så spekulanterna då? Spelar inte de en stor roll? Nej, nej, nej. Om jag går in i en long position dvs jag köper olja med leverans om låt oss säga tre månader då finns det en leverantör på andra sidan som blir short, och om jag inte gör mig av med kontraktet innan det avslutas så dyker oljan upp framför min port. Så all den olja som säljs blir m.a.o. förbrukad och spekulanterna har ingenting med oljepriset att göra. Det låter dessutom väldigt bekant: Först var det Irak-kriget, sedan var det stormarna i mexikanska golfen och nu är det spekulanter som driver upp oljepriset alltmedan priset kan förklaras så enkelt som i termer av utbud och efterfrågan. Efterfrågan på råolja är 77 miljoner fat medan utbudet bara är 75 - i en sådan miljö kan priset bara gå uppåt.

Statistiken från EIA:
http://www.eia.doe.gov/ipm/t11d.xls

ASPO-USA:s Peak Oil News från 080612 om Kina:
http://www.energybulletin.net/45792.html

Inga kommentarer: