måndag 16 juni 2008

Matkrisen

I början av juni träffades FN:s jordbruksorganisation FAO i Rom för att diskutera vår tids livsmedelskris. Mötet överskuggades av att obskyra figurer som Zimbabwes ledare Mugabe och Irans Ahmadinejad var inbjudna och resultatet blev ett urvattnat gemensamt uttalande. Roten till matproblemet är naturligtvis de stigande konstgödselpriserna som är tillverkat av naturgas, och med de höga olje- och naturgaspriserna följer andra råvaror som ris, vete och majs. I förlängningen är frågan hur vi ska klara av att föda 6,5 miljarder människor här på jorden med minskande resurser. Situationen är dessutom förvärrad av att den växande medelklassen i Kina och Indien snabbt vänjer sig vid en mathållning som innehåller alltmer protein.

Betänk följande: Det krävs 2,25 kg spannmål för att producera 1 kg kycklingkött, 3,35 kg spannmål för att producera 1 kg fläskkött och 10 kg spannmål för att producera 1 kg nötkött.
Eftersom den huvudsakliga födan för nötkreatur utgörs av majs, och så mycket som 30% av majsproduktionen i USA går till etanolproduktion, är det inte så konstigt att vi ser ökande majspriser. Med översvämmningar i hela mellanvästern gick majspriset idag upp till rekordnivåer.

Det finns dessutom en annan aspekt av matkrisen vilket är att ätandet för en stor del av befolkningen i vår del av världen har negativa psykologiska och medicinska följder. Det är ett ödets ironi att befolkningsandelen som lever på mindre än 2 dollar om dagen blir hårdast drabbad av de skenade råvarupriserna, medan vår diet inte bara leder till övervikt och diabetes utan även till psykologiska problem.

Den brittiske ekonomen Thomas Malthus introducerade på 1800-talet konceptet om att världens befolkning vid en given tidpunkt skulle övergå kapaciteten att producera födovaror. Malthus profetior har fått utstå mycket kritik under de senaste decennierna, men nu fastnar skratten i halsen.

James Kunstler skriver mer:
http://www.kunstler.com/

och Paul Roberts i boken The End of Food:
http://www.amazon.com/End-Food-Paul-Roberts/dp/0618606238

liksom PJ Anders Linder i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1369619.svd

och Marianne Ekdahl:
http://marianneekdahl.blogspot.com/2008/06/matkrisen-ett-steg-bakt-i-utvecklingen.html

och Motkulturfonden:
http://motkulturfonden.wordpress.com/2008/06/03/matkrisen/

Bloomberg-telegram om majspriset:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=asDWpB0cpmYk&refer=home

Inga kommentarer: