söndag 8 juni 2008

Per T. och inflation

I dagens Sydsvenska Dagbladet skriver Per T. Ohlsson en krönika om de politiska implikationerna av en ökad inflation. Tyvärr är det si och så med Ohlssons förståelse för hur inflationen uppstår:

De viktigaste orsakerna är ett skyhögt oljepris, som främst drabbar rika länder, och stigande livsmedelspriser, som framför allt slår mot fattiga.

Låt detta stå klart: Inflation är en ökning av pengamängden - fler pengar jagar samma varor - och det är riksbanken och endast riksbanken som trycker pengar i Sverige. Ökade livsmedelspriser och aggressiva löneförhandlingar är en följd av inflationen och inte en orsak. Jag förstår att det inte är så lätt att hålla alla termer klart i huvudet, men när Ohlsson skriver en krönika om inflationens negativa sidor borde han ha läst på bättre.

Per T. Ohlssons krönika i Sydsvenska Dagbladet:
http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article332967.ece

Pengamängdens utveckling i ett pressmeddelande från SCB:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____237411.asp

Martin Flodén skriver på bloggen Ekonomistas:
http://ekonomistas.se/author/martinfloden/

Kolla gärna på den här dokumentären:

2 kommentarer:

Christoffer Willenfort sa...

Din deffinition av inflation är inte den "normala" Den normala definitionen är stt inflstion är en ökning av prisnivån. (vilket Per T skriver om) Enligt din deffinition så skulle vi ju faktiskt ha haft ögre inflation från mitten av 2005 till årsskiftet 2007-2008 eftersom det nu är mindre ökning av pengamängden än det var då.

De ökade livsmedelspriserna idag beror inte på att riksbanken har ökat mängden pengar (För då hadde hela världens riksbankr varit tvugna att göra samma sak i en världsomsåännande konspiration.)

Det är istället så att det höga oljepriset slår tilbaka på alla saker som använder ojla i produktionen, och produktion och distribution av mat är oljeintensivt.

Eller hur förklarar du det stigande oljepriset ? Det har stigit LÅNGT mer än vad inflationen har (tror att det är ansvarigt för nästan 0.5% av PKI ökningen) Är det en massa bankirer som delade ut sedlar med "Får endast användas för oljeinköp" skrivet på ?

reflexions of red sa...

Christoffer,

Jag tror att du blandar samman värdet på en vara med priset. Värdet är som bekant bestämt av utbud och efterfrågan medan priset är prissättningen av värdet i en given valuta. Över värdet styr marknadskrafterna medan valutorna är kontrollerade av centralbankerna. Det är viktigt att hålla isär begreppen så att skulden för inflationen kan läggas där den hör hemma.