fredag 27 juni 2008

Dystra utsikter

Efter en kortare utflykt till batteriernas och elbilarnas förlovade land vänder jag idag tillbaks till ekonomin och dess undergångsprofeter. En av de allra mest pessimistiska rösterna därute är Nouriel Roubini på RGE monitor. Roubini, till vardags Professor vid Stern School of Business Economics, skriver den här veckan på sin blogg om risken för en global recession speciellt i Storbritannien, Italien, Portugal, Spanien och Irland. Anledningen är naturligtvis att de här länderna har haft liknande eller t.o.m. större bubblor i fastighetsmarknaderna än i USA.

Roubinis kroniskt pessimistiska spådomar rörande finanskrisen, och speciellt hans lista över "12 steg på väg mot finansiell undergång", fick Financial Times Martin Wolf att byta åsikt och bli lika pessimistisk själv. I en artikel i februari skrev han om exakt de farhågor som Roubini har: att lättvindig monetär politik från centralbankerna har lett till bubblor i flera viktiga tillgångar och att när bubblorna spricker så skapar det systematiska problem i hela ekonomin. Problem som bara blir värre ju längre tiden går.

Roubini skriver om hur oljepriset och likviditets- och kreditkrisen påverkar de europeiska företagen mer är de amerikanska. Den europeiska ekonomin har de senaste åren varit driven av en stark tysk export, men p.g.a. den sviktande konjunkturen i USA så har den nu sett sina bästa dagar.

En annan sak som Roubini inte nämner i sin artikel är spänningarna inom själva euro-zonen. Skillnaden i ränta för 10-åriga statsobligationer mellan Tyskland och Italien var idag 57 punkter. Det är i och för sig logiskt att investerare efterfrågar högre ränta för länder med större statsskuld, men frågan är hur länge ECB kan låta det pågå. Jean-Claude Trichet kan inte vara glad åt att se skillnaden i ränta öka för varje dag, men å andra vet vi alla hur ECB trycker pengar, så en räntesänkning ligger definitivt inte i korten.

I värsta fall får vi se länder som Italien, Portugal, Spanien eller Grekland helt enkelt lämna eurosamarbetet när ECB höjer styrräntan för att bekämpa inflationen. Om Italien eller Spanien lämnar euron skulle det verkligen slå botten ur det finansiella systemet. Ytterst är frågan naturligtvis om ett valutasamarbete verkligen fungerar för länder med helt olika skattesystem och statsskulder.

Det var dagens dos av dåliga nyheter, men jag är tillbaka i morgon.

Nouriel Roubinis blogginlägg (kräver gratis registrering):

http://www.rgemonitor.com/blog/roubini/252848/

Hans "12 steg mot finansiell undergång":

http://www.rgemonitor.com/blog/roubini/242290

Martin Wolfs artikel i Financial Times:

http://www.rgemonitor.com/blog/roubini/242290

Bloombergs rapporterar om skillnaden i ränta för statsobligationer:

http://www.bloomberg.com/index_eu.html

Stefan Karlsson skriver mer om Nouriel Roubini:

http://stefanmikarlsson.blogspot.com/2008/06/but-mccain-doesnt-claim-to-be-economist.html

Inga kommentarer: