söndag 22 juni 2008

GM Volt

Jonathan Rauch i The Atlantic Monthly skriver historien om hur General Motors har utvecklat sin Plug-In Hybrid Volt. GM har dåligt rykte sedan man år 2000 bestämde sig för att lägga ned el-bilen EV1 och är nu fast beslutet att revolutionera bilmarknaden med sin nya Plug-In Hybrid modell. EV1 modellen lades ned för att kapaciteten på batterierna var för dålig även om stora och stygga kapitalister får skulden i Chris Paines film "Who killed the electric car?" från 2006.

Problemet är dock fortfarande att medellivslängden för en bil i USA är 9 år och om även så mycket som 10% av nybilsförsäljningen går till denna typ av bilar så tar det fortfarande minst 25 år att göra omställningen. Peak oil ligger mycket närmre in i framtiden än så vilket är anledningen till att jag är pessimistisk på kort och medellång sikt men optimistisk på lång sikt vad gäller transporternas framtid. OECD-organet IEA talar om att världen förmodligen bara har fram till 2012 på sig innan oljeproduktionen börjar falla på allvar.

En utbyggning av den svenska järnvägstrafiken med 50% till 2020 kostar enligt Banverket 136 miljarder kronor och den politiska viljan är lika med noll. Problemet är att det blir mycket dyrare på lång sikt om vi inte sätter in resurserna där de behövs. Anders Borg har rätt när han säger att 95% av transporterna i Sverige försiggår på väg - men hur länge då? Därför behöver vi sätta in motåtgärder som kan hjälpa oss på vägen - nu!

Jonathan Rauchs artikel:
http://www.theatlantic.com/doc/200807/general-motors

Chris Paines "Who killed the electric car?" om GM:s EV1:
http://www.youtube.com/watch?v=9vD33UMAtBY&feature=related

IEA:s World Energy Outlook från 2007:
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=1927

Inga kommentarer: