onsdag 18 juni 2008

Eurons framtid

En av mina domedagsbröder är The Daily Telegraphs internationelle affärsredaktör Ambrose Evans-Pritchard. Han är genuint pessimistisk om läget på de internationella finans och valutamarknaderna. I dagens upplaga skrev han exempelvis en artikel om hur The Royal Bank of Scotlands Bob Janjuah varnar för en börskrasch innan september. Intressantare än dessa profetior är det dock att läsa vad Evans-Pritchard har att säga om eurons framtid som nu står under press från alla håll och kanter. Skillnaden i ränta på 10-åriga statsobligationer inom euro-området, mellan Tyskland och Italien, är nu så mycket som 52 punkter vilket är nästan lika mycket som i mars då den italienska regeringen var tvungen att gå in med massiva stödåtgärder för rätta till problemen.


Bakgrunden till problemen är att länder som Italien och Grekland har enorma statsskulder (i Italiens fall närmare 130% av BNP) medan andra länder som Finland nästan inte har någon skuld alls. Ytterst är frågan om man verkligen kan ha en enhetlig valuta i länder med väldigt olika skattesystem. Så spänningarna mellan de italienska, spanska och grekiska politikerna och ECB:s chefer i Frankfurt är förutbestämda att bli stora. När Italiens nygamle premiärminister Silvio Berlusconi svors in ämbetet i maj sa han exempelvis att konjunkturen var så dålig "att det enda att göra är att be till gud". Flera andra sydeuropeiska politiker har uttryckt högljutt missnöje med euron som de inte tycker gagnar länderna. Det finns också rapporter som tyder på att vanliga tyskar nekar att ta emot eurosedlar som är tryckta i Italien.


Så hur kommer det att påverka finansmarknaderna om Italien, Grekland och Spanien bestämmer sig för att lämna eurosamarbetet? ECB:s chef Jean-Claude Trichet har sagt sig villig att höja räntan för att bekämpa inflationen - ECB:s konsumentprisindex uppgick till höga 3,7% i maj. Så min bedömning är att om ECB höjer räntan så kommer det att snabba på dollarns fall till priset av den europeiska stabiliteten och Tyskland kommer sedermera att återgå till D-marken. Det är dessutom intressant att se att skiljelinjen ligger mellan länderna i norr och länderna i söder-precis som i inbördeskriget i USA. Spänningarna stiger - det enda som krävs är en liten gnista för att starta ett inferno.

Ambrose Evans-Pritchard artiklar i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/06/16/bcnecb116.xml

http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/06/13/cneuro113.xml&CMP=ILC-mostviewedbox

http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/03/05/bcnitaly105.xml

http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/06/18/cnrbs118.xml

Malcolm Moore skriver om Silvio Berlusconi:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/1952815/Silvio-Berlusconi-Italy-needs-God

Anna Kinberg Batra skriver lyriskt om euron:
http://annakinbergbatra.blogspot.com/2008/06/euro-och-mnga-sorters-krlek.html

Stefan Karlsson skriver om möjligheten att ECB höjer räntan:
http://stefanmikarlsson.blogspot.com/2008/06/will-ecb-raise-interest-rates.html

Martin Olsvenne skriver på bloggen Den Liberala Misantropen:
http://liberalamisantropen.blogspot.com/2008/05/framtidens-penningpolitik.html

Markus Berensson skriver om ECB och Danmark på bloggen SKICK:
http://www.skick.se/2008/05/genibevakning-iv.html

Inga kommentarer: