torsdag 19 juni 2008

5 skäl att älska 14 kr bensin

Foreign Policys websida finns det en lista på 5 skäl att älska de höga bensinpriserna:

1./ Folk åker mer kollektivt med de höga oljepriserna.

2./ Mindre andel feta eftersom cykelförsäljningen exploderar.

3./ Mindre olyckor med färre bilar och långtradare på vägarna.

4./Folk bosätter sig närmre jobbet och får på så sätt kortare pendlingsavstånd.

5./ Mer bränsle kommer från förnyelsebar energi än från oljetunnor i Mellanöstern.

Själv tror jag att den här nyvunna fascinationen snabbt går över. Det behövs bara ett par strejker på några av de strategiskt viktiga knutpunkterna och några tomma snabbköp för att folk ska börja längta tillbaka till den gamla goda tiden.

Artikeln:
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4333

Inga kommentarer: