onsdag 4 juni 2008

Fria pengar och derivatmarknaden

Rykten på Wall Street gör gällande att en ny stor konkurs i samma omfattning som Bear Stearns är under uppsegling. Klart är att bankindex har sjunkit till sin lägsta nivå på 5 år, och att Lehman Brothers behöver ha en 3-4 miljarder dollar för att möta sina marginalutgifter. Vi får verkligen hoppas att Lehman Brothers klarar av att restrukturera sina finanser, annars står vi inför ytterligare en kris liknande den som gick genom Wall Street i mars när Bear Stearns gick under.

Problemet som världsekonomin står inför är att centralbankerna i mer än 15 år har ökat pengamängden mer än dubbelt så mycket som tillväxten. Normalt så skulle en sådan politik leda till inflation men i våra globaliserade ekonomier har centralbankerna klarat sig undan. Orsaken till detta har varit att import från låglöneländer som Kina och Indien har hållit prisökningarna schack och de extra pengarna har därför gått till bubblor i IT-branschen, husbranschen och den finansiella sektorn. Med de skenande energipriserna så håller nu inte ekvationen längre. Kinas och Indiens exporter bidrar till prisökningarna i våra ekonomier, och eftersom huspriserna är på väg ned i USA och EU så får det här långtgående konsekvenser för andra delar av den finansiella sektorn. Derivatmarknaderna och Credit Default Swaps (CDS) är lysande exempel på detta.

David Stevenson skriver om derivatmarknaden i Money Week och han säger att själva värdet av de olika derivaten är ungefär 15 triljoner dollar vilket svarar till en fjärdedel av världens samlade BNP. Redan detta är en skrämmande siffra, men det skall bli värre. Förra året så var det nominella värdet av de tillgångar som derivathandeln byggde på 596 triljoner dollar vilket är mer än 9 gånger mer än världens samlade BNP, och det är här som problemen börjar:

1./ Det första problemet som Stevenson lyfter fram är att inte alla aktörer på finansmarknaden vet vad är som de ger sig in på.

2./ Det andra problemet är Falsk Varubeteckning: Att många av de som har gett sig in i derivatmarkanden sent omsider kommer underfund med att de inte har köpt det som de har blivit lovade.

3./Det tredje problemet är vad som lurar i vassen med Lehman Brothers: Att de som har köpt en försäkring inte får någon teckning eftersom den andra aktören inte kan betala. Det här svarar till att spela på V75 och se favoritkusen vinna loppet men att samtidigt upptäcka att Svenska Spel har gått i konkurs.

Problemen i den finansiella sektorn kan p.g.a. den höga belåningen snabbt bli akuta och överskugga allt annat, och på rekordtid kan problemen med oljeproduktionen bli väldigt små i sammanhanget.

Bill Bonner skriver mer på The Daily Reckoning:
http://www.dailyreckoning.com/Issues/2008/DR060408.html

Liksom David Stevenson på Money Week:
http://www.moneyweek.com/file/47668/why-derivatives-are-getting-much-more-dangerous.html

Bloomberg-telegram om Lehman Brothers:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a1FMkOjC1q1I

Bankindex (BKX):
http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=BKX:IND

Inga kommentarer: