söndag 15 juni 2008

USA:s roll i världen

I sin senaste bok The Post-American World tecknar Newsweeks chefredaktör Fareed Zakaria en ljus bild av hur världen kommer att utvecklas framöver. Han skriver att USA har försprång på många olika områden och han nämner fyra exempel på hur de kan utnyttja dessa försprång för att leda världen även i det 21 årshundradet: 1./ USA:s förmåga att snabbt ställa om till nya förhållanden, 2./ att utbildningssystemet i USA fortfarande är överlägset andra avancerade ekonomiers, 3./ att USA är världsledande i teknologier som nano- och bioteknologi, "framtidens teknologier" 4./ att befolkningsstrukturen är sådan att USA kommer att förbli ungt långt in i framtiden till skillnad från Europa som har en alltmer åldrande befolkning.


Det verkar dock som om Zackaria skrev boken innan finansoron började på allvar i juli förra året och när oljan bara kostade 70$ fatet. USA har två pelare med vilka de utövar sin supermaktstatus: militären och dollarn. Utan de två pelarna så skulle USA vara ett land vilket som helst och utan alla ekonomiska och politiska fördelar som det innebär att leda världen. De bägge pelarna är dessutom extremt beroende av billig och rikligt förekommande energi. USA:s flexibilitet kommer förvisso att underlätta omställningen till ett samhälle som inte är beroende av fossila bränslen men att problemen som är knutna till oljan är så stora att de inte längre medger en supermaktsstatus. USA blir tvunget att se sina olika åtaganden i världen minska. USA:s befolkningsstruktur kommer naturligtvis också att underlätta omställningen, men hur de skall utnyttja sitt försprång i nano- och bioteknologi när möjligheterna att bedriva forskning blir kraftigt begränsade och universiteten läggs ned på bred front med de ständigt stigande energipriserna är oklart.

Oroande tecken i tiden visar att finanssektorn i USA står inför extrema utmaningar. I helgen höll exempelvis ledningsgruppen på Lehman Brothers möten för att söka reda ut de kraftigt belånade kontrakten med olika kreditderivat som nu hemsöker firman. Lehman Brothers är den fjärde största investmentbanken på Wall Street och kanske kommer vi att se en liknande explosion som med Bear Stearns vars kontrakt blev övertagna av Federal Reserve i mars. I bakgrunden morrar hela den 63 triljoner dollar derivatmarknaden och ingen vet vad som kommer att hända om Lehman Brothers går under.

Min bedömning är att vi har klarat av en femtedel av finanskrisen och att de dåliga nyheterna i finanssektorn kommer att förfölja oss i ytterligare tre till fem år. Det här skulle kanske inte vara så allvarligt om finanssektorn i USA inte hade utgjort 20% av BNP. Utan ett fungerande finanssystem så vet vi alla vad som händer med bankernas utlåning och en recession ligger i korten. Centralbankscheferna har bestämt sig för att försöka rädda ekonomierna genom att trycka pengar, men vi kan redan se vart det leder. Riksbankens bredaste mått för ökningen av penningmängen, M3, är uppe på nivåer inte sedda sedan sjuttiotalet med resultatet att inflationen är tillbaka på allvar. Inflationen är dessutom ett globalt fenomen så i värsta fall kommer vi om ett par år att se global hyperinflation som i Zimbabwe.

...ungefär då kommer Ryssland att knyta sin valuta till guld och deklarera dollarn, pundet, euron och den svenska kronan döda. Den amerikanska och europeiska befolkningarna kommer att upptäcka att de är betydligt fattigare än de först trodde, och när det verkar som allra mörkast så kommer världens oljeproduktion plötsligt att sjunka dramatiskt...

Utdrag ur Zakarias bok i Newsweek:
http://www.newsweek.com/id/135380

Telegram på CNBC om Lehman Brothers:
http://www.cnbc.com//id/25161379

M3-statistik på Riksbankens hemsida:
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26804

Bloggen Det progressiva USA skriver mer om Fareed Zakarias bok:
http://www.usablogg.org/2008/05/07/newsweeks-fareed-zakaria-om-det-historiska-slutet-pa-den-amerikanska-eran/

Liksom Martin Sandberg på bloggen Martin Spanar:
http://ms--online.blogspot.com/2008/06/lunchlsning-en-mndag.html

och Dick Erixon:
http://erixon.com/blogg/?p=679

mer om Zakaria på bloggen Nikki's Place:
http://erixon.com/blogg/?p=679
Inga kommentarer: