måndag 21 juli 2008

Kina och dollarn-efter OS

Den amerikanska hegemonin i världen vilar på två pelare: Den amerikanska militären och dollarn, och bägge två är beroende av rikt flödande och billig olja. Jag vill inte spekulera i vad som händer med militären nu när oljan kostar mer än 125$ fatet, men jag kan spekulera i dollarns framtid.

Hur ser då framtiden ut för dollarn och våra papperspengar om de inte har någon som helst backning av guld eller silver? Om vi tittar historiskt på hur det brittiska pundet förlorade sin status som världens reservvaluta efter första världskriget och blev ersatt av den amerikanska dollarn så är det troligt att nästa reservvaluta bli den kinesiska. Det är ganska tydligt att Bretton Woods II systemet som har tjänat oss väl sedan 1971 nu är dött, och det spekuleras i vad framtiden är.

Eftersom den amerikanska regeringen har valt att starta penningpressarna för att rädda konjunkturen och det finansiella systemet, nu senast illustrerat av den amerikanska regeringens uppköp av Fannie Mae och Freddie Mac, så kommer amerikanerna förr eller senare att få uppleva en massiv inflation. Det är oundvikligt. (Den svenska riksbanken och ECB är inte mycket bättre dem, men varken den svenska kronan eller Euron är någon världsreservvaluta). Det är inte särskilt troligt att många länder väljer att följa USA:s hyperinflationära väg mot undergången, så det enda kineserna behöver göra i nuläget är att knyta sin valuta mot guld och samtidigt deklarera dollarn för död.

Det verkar dock som om Kina värderar det nuvarande systemet högre än att brutalt slå ihjäl systemet. Problemet som kineserna har i nuläget är deras stora dollarreserver och det skulle vara som att begå monetärt självmord att dumpa alla de 1,33 biljoner dollarna på marknaden. Det kom sådana signaler från Kina för ungefär ett år sedan, men uppgifterna blev snabbt dementerade av de kinesiska ledarna. Frågan är bara om kineserna verkligen vill ha sin valuta knuten till dollarn när Ben Bernanke och den amerikanska centralbanken trycker pengar ad nauseum och Kina importerar USA:s inflation. Så det mest troliga är att Kina för varje år säljer av en allt större mängd dollar och när de har sålt tillräckligt så knyter de sin yuan till guld. I ett sådant läge skulle vi förmodligen se en gradvis övergång mot en världsreservvaluta av kinesiska pengar.

Det blir verkligen spännande att följa utvecklingen när OS är över.

Professor Krassimir Petrov skriver om den amerikanska dollarn:
http://www.masternewmedia.org/news/2006/01/23/the_iranian_oil_exchange_proposal.htm

Ambrose Evans-Pritchard skrev i The Daily Telegraph 20070810:
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2007/08/07/bcnchina107a.xml

Richard Macgregor skrev i Financial Times 20070812:
http://www.ft.com/cms/s/0/7b578958-48e8-11dc-b326-0000779fd2ac.html

Andreas Henriksson på bloggen Offentliga affärer skriver om dollarn och Barack Obama:
http://initierat.blogspot.com/2008/07/obama-slpar-p-tre-ankare-under-resan.html

Terra incognita beskriver utvinning av olja ur tjärsand och ja, vi behöver det, men det räcker inte på långa vägar:
http://terraincognita.blogsome.com/2008/07/20/oljeskiffrande-tankar/

Bloggen Ökenvandring skriver om Piratpartiet:
http://okenvandring.blogspot.com/2008/07/avdelning-foliehattar-rick-falkvinge.html

Christopher Aqurette skriver om Zimbabwes hyperinflation:
http://www.aqurette.com/journal/2008/07/socialist-economy-tr.html

Bloggen My life after Sweden skriver om Batman och Dark Knight returns:
http://www.mylifeaftersweden.com/?page_id=2
Inga kommentarer: