onsdag 16 juli 2008

Dollaroro

Ambrose Evans-Pritchard varnar i The Daily Telegraph för dollarns stabilitet. Han skriver så här:

Landet [USA] är beroende av investerare från Asien, Ryssland och Mellersta Östern för att finansiera mycket av dess nuvarande budgetunderskott på 700 miljarder dollar. Det här försätter landet i en mycket ömtåligare situation än den Japan var i början på nittiotalet efter det att Nikkeibubblan brast.

Evans-Pritchard fortsätter med att citera Brian Bethune, chefsekonom på Global Insight, som säger att:

"Politikerna kan inte återigen negligera de totala riskerna som det finansiella systemet står inför och den enorma skadegörelse som de kan åsamka hela ekonomin. Modiga och aggressiva åtgärder måste till, och de måste till nu," sa han.

Så som jag ser det så räcker det inte på långa vägar att köpa ut allehanda investment-banker och bolåneinstitut. Problemen kan liknas vid en cancerpatient som är sjuk från sin tumör, men att tumören har en total påverkan på andra organ också. Ekonomerna säger naturligtvis att orsaken till problemen är de fallande huspriserna, men jag argumenterar att även huspriserna är ett symptom på en mycket allvarligare sjukdom och att den egentliga anledningen till finanskrisen är det höga oljepriset.

Den hjälp som de amerikanska makthavarna har att erbjuda kommer inte att hjälpa i det långa loppet och problemen kommer att dyka upp igen. Var så säkra. Dollarns fall kommer kanske att bli nästa stora händelse.

Ambrose Evans-Pritchards artikel i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/07/16/ccusdebt116.xml&CMP=ILC-mostviewedbox

Inga kommentarer: