lördag 26 juli 2008

Hårda pengar och huspriser

I en intervju med Jim Puplava på The Financial Sense Newshour talar Peter Schiff om tillståndet i den amerikanska ekonomin, om dollarns svaghet och om de fallande huspriserna. Han har klart intressanta synpunkter och säger bl. a.:

I dagsläget så är 5,2 biljoner dollar garanterade av de statsstödda bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac, och att 70-80% av de nya lånen på marknaden blir garanterade av Fannie och Freddie. Om nu lagstiftningen går igenom och den amerikanska staten garanterar hela Fannie och Freddies skulder och förluster så kommer värdet på lånen som Fannie och Freddie garanterar att stiga till 8 biljoner dollar.

Om vi sedan kollar på hur mycket bankerna får ut av att tvångsauktionera utmätta hus så är genomsnittet nu ungefär 40%. Sedan antar Schiff att 20% av huslånen kommer att gå under, vilket är en rimlig bedömning givet att huspriserna hittills har fallit med 18% och faller de ytteligare 10% procentenheter kommer ungefär 20 miljoner amerikaner att ha mer lån på sina hus än vad husen är värda, s.k. negative equity.

Om nu 20% av huslånen går under så motsvarar det 8 biljoner * 20%= 1,6 biljoner och om bankerna i genomsnitt förlorar 60% på de här lånen så blir förlusterna 1,6 biljoner * 60%= 1 biljon dollar i förluster.

Så vem får betala för kalaset? Ja, det blir den amerikanska regeringens problem, men eftersom regeringen inte har några pengar så får de med tillgångar i dollar stå för fiolerna genom att valutan blir devalverad. I stället för att ta ett vettigt beslut och låta Fannie och Freddie gå under så väljer man att gå den enkla vägen genom att låta regeringen köpa ut alla och envar. Problemet är bara att den medicinen gör sjukan än värre.

Peter Schiff på The Financial Sense Newshour:
http://www.netcastdaily.com/broadcast/fsn2008-0726-1.mp3

Inga kommentarer: