måndag 12 november 2007

Turism, flygbranchen och Peak Oil

Enligt en ny bok "Tourism and Global Environmental Change" (huvudredaktörer är Stefan Gössling, Lunds Universitet och Michael Hall, Otagos Universitet, Nya Zeeland) är den väst-europeiska turismen ansvarig för 10% av av de totala koldioxidutsläppen i jämförelse med 5% för världen i helhet. Även om vi naturvetare inte betraktar sociologisk forskning med något större allvar tänker jag ändå gå i polemik med resonemanget. Stefan Gössling är också huvudförfattare i debattartikel i dagens Svenska Dagbladet där de propagerar för att införa skatt på flygbränsle och moms på flygresor. Som det är i dag betalar flygbolagen ingen skatt alls på sitt flygbränsle medan bilförarna måste punga ut med 6-7kr per liter. Detta har lett till en enorm expansion av billigflyget där man kan åka till vilken som helst av världens huvudstäder för nästan inga pengar. Detta har i mångt skett på bekostnad av mer miljövänliga alternativ som exempelvis busstransporter. Jag vet själv hur det är. Om en flygbiljett till London, Paris eller Amsterdam kostar låt oss säga 500kr ser jag det inte som en stor uppoffring att åka dit. För att detta skall vara ekonomiskt hållbart för flybolagen krävs det dock att energipriserna är så pass låga att de i sammanhanget kan negligeras.

Författarna missar dock en väldigt viktig aspekt i det här och det är att utbudet av olja med stor sannolikhet kommer att minska de närmaste åren. Från de 85 miljoner fat olja som produceras dagligen kommer kanske bara 55 miljoner att kunna produceras om 15 år. Om oljepriset i ett sådant läge är låt oss för enkelhetens skull säga 500$ fatet kommer det inte att finnas särskilt många flygbolag kvar. Tro mig, de känner redan av effekterna av ett oljepris på 100$ fatet. Problemet med de billiga flygresorna är ju mycket det att antingen är resorna så pass billiga att man väljer att åka eller att de är så pass dyra att man inte åker alls.

Därför är skallen på höjd skatt på flygbränsle missriktade. Det hade kanske varit en god idé för 10-15 år sedan för att vänja flygmarknaden vid högre energipriser på samma sätt som för vägtrafiken. Nu tror jag dessvärre att sådana åtgärder skulle komma för sent och göra mer skada än nytta. Oljepriset har blivit för högt för att riktade åtgärder att stävja flygtrafiken ska få full effekt. När vi har sett Peak Oil tror jag att marknaden själv kommer att rensa ut de billiga flygbolagen på det hårda sättet.

P.S. Anledningen till att vi Naturvetare tycker att humanistiska vetenskaper är flum är att resonemangen som föranleder konklusionerna är för vaga och mer liknar diskussioner och att konklusionerna själva ofta inte bygger på hårda fakta eller t.o.m. uteblir. Observera att detta inte är någon allmän kritik av Gössling och Hall som gör ett gediget arbete.

Originalartikeln i SvD:

http://www.svd.se/resor/nyheter/artikel_584463.svd


Gösslings debattartikel:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_584337.svd

Inga kommentarer: