tisdag 27 november 2007

Europa kontra Kina

Jane Macartney skriver i dagens upplaga av The Times om de motsättningar som finns mellan Europeiska Kommissionen och Kina inför de toppmöten som EU och Kina skall hålla idag och i morgon i Peking. EU:s brittiske handelskommisionär Peter Mandelson framhöll igår att en stor majoritet av de farliga varor och piratkopior som kommer till EU är producerade i Kina, och svaret från Kinas biträdande Premiärminister Wu Yi lät inte vänta på sig: "Jag är extremt missnöjd", fräste Wu Yi efter Mandelsons tal.

Den här lilla kontroversen illustrerar tydligt den begynnande irritationen som västerländska politiker, tjänstemän och i viss mån även journalister har med Kina. James Fallows, The Atlantic Monthlys lysande reporter, bor numera i Peking och att läsa hans blogg är en sällsam upplevelse. Även om han aldrig skulle drömma om att racka ned på Kina i sina artiklar får sig läsaren en delvis annan historia till livs i bloggen. Här lyser hans irritation med kinesisk mentalitet och förd politik igenom på ett helt annat sätt. Många andra med personliga erfarenheter av kinesiska chefer har berättat för mig att det svåraste med att jobba med kineser har varit att säga ja till allt det som chefen säger. Detta ligger dock i den kinesiska mentaliteten och en etniskt kinesisk man eller kvinna skulle aldrig drömma om att ifrågasätta någonting inför chefen. På detta vis påminner japansk och kinesisk mentalitet mycket om varandra. Om sina öden och äventyr i ett japanskt företag berättar Amélie Nothomb träffsäkert i boken "Stupeurs et tremblements".

Kina förändras dock väldigt fort och det är en stor mentalitetsskillnad på de människor som växte upp under Kulturrevolutionen jämfört med dem som blev födda tio år senare. Medan den äldre generationen har känt av de extremt svåra förhållandena som rådde under Kulturrevolutionen ser på arbete som sin enda frälsning har den nyare generationen ett mera avspänt förhållande till arbete. Detta betyder dock inte att de skulle vara mindre våldsamma. Tvärsom, Kinas nya självsäkerhet även på det militära planet blev tydligt demonstrerad för ett par veckor sedan under en amerikansk flottövning i kinesiska sjön då en kinesisk U-båt plötsligt dök upp på klart avfyrningsavstånd från ett amerikanskt hangarfartyg.

I en värld med sinande naturresurser kommer spänningarna mellan världens stora bara att öka. Det är kanske i dagsläget otänkbart med ett fullskaligt krig mellan Västvärlden och Kina, men det här kan ändra sig väldigt fort. Både bland Européer och Amerikaner ser vi redan nu tecken på att tålamodet med Kina börjar ta slut. Hur förhållandet kommer att gestalta sig i en värld som har kommit betydligt längre ned längs Hubberts kurva är väldigt svårt att förutse.


Jane Macartneys artikel i Times:

http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/consumer_goods/article2950687.ece

James Fallows blogg:

http://jamesfallows.theatlantic.com/

Amélie Nothombs "Stupeurs et tremblements":

http://www.amazon.fr/Stupeur-Tremblements-Am%C3%A9lie-Nothomb/dp/2253150711/ref=pd_bbs_sr_2?ie=UTF8&s=books&qid=1196153240&sr=8-2

Matthew Hickleys rapport i Daily Mail:

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.html?in_article_id=492804&in_page_id=1811

Inga kommentarer: