söndag 18 november 2007

Opinionssiffror

I SIFOs väljarbarometer som presenteras i dag fortsätter regeringen sin kräftgång i opinionen. Oppositionen får 54,4 % mot 41,2 % för alliansregeringen. Regeringen och framför allt De Nya Moderaternas fumlande med regeringsmakten med tillhörande medierapporter lyfts fram som orsaker till detta, men det som också ofta hörs är att oppositionen är ovanligt blek. De behöver inte göra så mycket eftersom de ändå har medvind i opinionen. Det är dock alltför tidigt för att dra några växlar inför valet 2010. Då är jag säker på att regeringen och alliansen kommer tillbaka i bättre form än någonsin.

Det som är intressant är att Sverigedemokraterna får 3,4% i opinionsundersökningen och de närmar sig fort spärrgränsen på 4%. Min gissning är att de kommer in i riksdagen vid valet 2010. I ett europeiskt perspektiv är det underligt att extremistpartierna får så pass låga opinionssiffror här i landet. I övriga europeiska länder, exempelvis Schweiz, Frankrike och Belgien, har de högerextrema nästan fascistiska partierna exempelvis närmare 10% av väljarstödet. Om jag därför får ge mig på en gissning ligger Sverigedemokraternas potential närmare 20% eftersom vi grunden inte är annorlunda än andra européer. Just nu är det naturligtvis inte aktuellt men om tiderna bara blir lite sämre, och det inte längre finns obegränsat med mat för alla, kommer folk väldigt snart att vända sig mot varandra. I ett sådant läge kommer ett "vi mot dem"-tänkande att ha betydligt större genomslagskraft och partier som Sverigedemokraterna kommer att vädja morgonluft. Peak Oil kommer att innebära enorma förändringar i vanliga människors liv i betydligt större omfattning och betydligt fortare än vad den globala uppvärmingen kommer att göra.

Dan Nilssons artikel i SvD:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_605513.svd

Inga kommentarer: