tisdag 20 november 2007

Globalisering?

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) presenterade igår skriften "Svensk välfärd och globala marknader" där de ställer sig frågan om hur den svenska välfärden kommer att klara den ökande globaliseringen. Bland de frågor som diskuteras är om vi i framtiden kommer att kunna finansiera vår stora offentliga sektor, om den svenska arbetsmarknadsmodellen kommer att kunna bestå i en alltmer globaliserad värld och om det finns vinnare och förlorare i globaliseringsprocessen.

Huvudförfattare till rapporten är Docent Karolina Ekholm som enligt alla mätbara mått borde vara förhållandevis intelligent. Därför är det sorgligt att se att så mycket energi läggs på dimridåer som inte har någon framtid. Jag vill ödmjukt upplysa Ekholm et al. om att för att globaliseringen skall vara funktionell krävs det två saker: Billig energi och relativ världsfred. Om endera faktor från ekvationen tas bort så blir resultatet: Ingen globalisering. Eftersom oljan i ett fem-tio års perspektiv kommer att bli så pass dyr att medelklassen inte har råd med den mer så är det högst osäkert hur många skor och brödrostar världen kommer att köpa från Kina och Indien. Kinas och Indiens problem kommer istället att bli hur man skall klara av att föda sina enorma befolkningar. Kanske kommer de i det perspektivet att förvandla hela sina industriella baser till stillsamma tebjudningar, men det tror jag inte. Jag tror nämligen att de kommer att bli fullständigt tokiga och i en sådan värld är det svårt att förutse exakt vem deras aggressioner kommer att gå ut över.

Leif Petersens artikel i SvD (sidan 8 i dagens tidning):

http://www.e24.se/tjansterverktyg/tjanster/naringslivsompdf/

Ekholm, Andersson, Bigsten och Vlachos rapport:

http://www.sns.se/zino.aspx?ProductID=792

Acknowledgement: James Howard Kunstler

http://www.kunstler.com/mags_diary16.html (scrolla ned till den tjugotredje januari 2006).

Inga kommentarer: