onsdag 28 november 2007

Gloom and doom...

Två intervjuer för oss "Peak Oil"-nördar har nyligen blivit tillgängliga på nätet. Den första är från Public Service radion NPR i USA och har en diskussion med en av "Peak Oil" rörelsens främsta företrädare, Matt Simmons. Han talar om "Peak Oil" som ett reellt hot som med stor sannolikhet kommer att överträffa den globala uppvärmingen som världens huvudvärk långt tidigare än folk i allmänhet tror. Han är dock pessimist när det gäller motåtgårder som han inte tror på allvar kommer att implementeras innan vi ser långa köer vid bensinmackarna och handeldvapen tas fram ur handsfacken.

En annan är från den Holländska radion och är med Michael Klare som är konfliktforskare vid Amherst Universitetet i New Hampshire, USA. Han talar om petroleum, inte bara som en energikälla, men också som strategisk produkt och källa till konflikt. Sanningen är den att olja har med ett lands överlevnad och ekonomiska vällevnad att göra. Så den som kontrollerar flödet av olja har en enorm makt i världen och han tillämpar det här resonemanget på USA:s roll i Persiska viken. Klares bok "Blood and Oil" är väl värd att läsa, och hör nästan till grundkursen till studier om petroleums roll i geopolitiken.


Matt Simmons på NPR:
http://wamu.org/programs/dr/07/11/26.php#18055

Michael Klare på Holländska radion:
http://download.omroep.nl/rnw/smac/cms/earthbeat_en_071122_44_1kHz.mp3

Hans bok "Blood and Oil":
http://www.amazon.com/Blood-Oil-Consequences-Dependency-Petroleum/dp/0805079386/ref=pd_bbs_1?ie=UTF8&s=books&qid=1196244545&sr=8-1

Min egen version av upptrappningen i Iran:
http://reflexions-of-red.blogspot.com/2007_10_01_archive.html

Inga kommentarer: