tisdag 13 november 2007

Inflation och olja

SCB tillkännagav i går de officiella siffrorna för inflationen i Sverige i oktober. På årsbasis uppgick den till 2,7%, upp från 2,0% i september, och dagens tidningar är fulla av analyser om varför det blev så här. Bl. a. skriver Leif Petersen i Svenska Dagbladet att huvudorsaken är högre räntekostnader, men att att även högre tobakspriser och livsmedelspriser har spelat in.

Det intressanta med alla de här analyserna är att de nästan samtliga missar målet. Det finns nästan ingen bland analytikerna som tar upp de ökande energipriserna som en grundorsak till den ökade inflationen. Petroleum spelar en oumbärlig roll i allt det vi gör och driver faktiskt våra moderna ekonomier. När oljepriset stiger från styvt 50$ till knappt 100$ på knappt ett år är det självklart inte underligt att det även får genomslag i den allmänna prisutvecklingen. Kaffe och kakao från Afrika blir dyrare, vetepriserna stiger därför att priserna på det konstgödsel bönderna använder blir högre, priset på kött från Irland stiger därför att priset på transporterna hit inte längre kan negligeras, etc, etc. När Riksbanken sedan försöker stävja inflationen genom att höja styrräntan och därigenom minska penningmängden i landet är detta en motåtgärd och inte något som i sig driver på inflationen.

Att de ledande svenska ekonomianalytikerna var omedvetna hade jag på känn redan tidigare, men att de skulle vara helt ignoranta om de verkliga krafterna som styr ser jag som oroande.

Leif Petersens analys:

http://www.e24.se/dynamiskt/sverige/did_17475987.asp

Inga kommentarer: