torsdag 8 november 2007

Med anledning av att Moderaterna numera kallar sig Nya, och i allt större mån är på väg att bli ett "Socialdemokraterna Light", öppnar sig naturligtvis ett ideologiskt tomrum till höger. Jag tror att det är många av de gamla väljarna som är beredda att lägga sin röst på ett mer renodlat högerparti.

Med tanke på det ovanstående är det intressant att lägga märke till att av de övriga tre regeringspartierna så är det bara Centern som har vågat på en manöver mot höger. Detta har främst varit manifesterat av den sk "Stureplanscentern" med Fredrik Federley i centrum som har kommit med ganska progressiva åsikter som platt skatt och inskränkningar i arbetsrätten. Det återstår att se om den här trenden kommer att hålla i sig och om den kommer att få genomslag i väljaropinionen. Regeringens opinionssiffror är ju minst sagt dåliga.

Manövern mot höger borde dock inte stanna här utan även Kristdemokraterna borde enligt mitt sätt att se det försöka sig på en liknande. Fältet ligger relativt öppet för ett klassiskt konservativt parti. Om de bara försöker profilera sig på sina hjärtefrågor tror jag att deras kräftgång i opinionen kommer att bestå. Partiet var ju tidigare i mångt och mycket ett enmansparti då det leddes av Alf Svensson och den nye ledaren Göran Hägglund har tyvärr inte visat sig att ha samma karisma. Därför tror jag inte att strategin bakom deras nya kampanj "Ett schystare Sverige" är särskilt genomtänkt. Sverige behöver ett genuint konservativt parti, och en förebild i Tysklands CDU är inte att förakta.

Inga kommentarer: