onsdag 7 november 2007

Storm i ett vattenglas

De senaste dagarnas avslöjanden om betalning av svarta tjänster bland i första hand moderata tjänstemän i regeringskansliet har lett till en enorm debatt i medierna. Själv tycker jag att det är en storm i ett vattenglas som har blåsts upp av socialdemokratin. Den argaste kritikern har varit Mona Sahlin vilket den moderate partisekreteraren Per Schlingman elegant avfärdade i gårdagens Adaktusson på TV8 med att det var "lustigt att just Mona kom med sådan kritik".

Nu kan man i raljerande ordalag alltid avfärda sina kritiker, men problemet med den bristande skattemoralen bland politiker är likväl ett problem. Enligt mitt sätt att se det är den ett utslag av alltför höga skatter i kombination med en närmast obefintlig risk för upptäckt. Det är naturligtvis inte bra att förtroendevalda politiker utnyttjar systemet likt ett stort smörgåsbord, men i stället för att ropa högt om åtgärder för att stävja detta borde kritikerna koncentrera sig på att göra något åt grundorsakerna till att folk fuskar. Det skatteavdrag för hushållsnära tjänster som alliansregeringen införde i somras måste i ljuset av detta betraktas som ett steg i rätt riktning.

Inga kommentarer: