måndag 19 november 2007

Intervju med Professor Kjell Aleklett

För oss som har träffat Professor Kjell Aleklett på ASPO vet att det är en väldigt beskedlig man. Han vill inte framstå som bättre vetande än någon annan, utom kanske just i sina egna forskningsområden som rör så disparata saker som kosmisk fysik och världens oljereserver. I den smått begynnande debatten i Sverige framstår han som en man som talar stillsamt med förnuftets röst i en värld av högljudda åsiktsmakare.

I dagens Svenska Dagbladet finns en intervju med Kjell Aleklett, och här igen trummade han lågmält in sitt meddelande: Att världen vid ett givet tillfälle kommer att nå ett maximum i sin oljeproduktion, Peak Oil, för att sedan gå in i en terminal fas av ständigt minskad oljeproduktion. Här kommer det inte att spela någon roll hur mycket världens olika länder borrar efter olja de kommer ändå inte att kunna öka produktionen.

Det finns naturligtvis websidor som tar upp den här problematiken på ett mycket mer dramatiskt sätt. En websida talar exempelvis om att "ta hand om verkligheten innan verkligheten tar hand om dig", men jag tror att sådana tilltag gör mer skada än nytta. Domedagsprofetiorna blir i slutänden självuppfyllande i en tid då vi verkligen behöver fokusera på möjligheterna och alternativen som den nya tekniken innebär. Problemen riskerar att bli stora nog ändå.

ASPO:s hemsida:

http://www.peakoil.net/

Björn Lindahls artikel i SvD:

http://www.e24.se/samhallsekonomi/varlden/artikel_99909.e24

Matt Savinars "Life After The Oil Crash":

http://www.lifeaftertheoilcrash.net/Index.html

Inga kommentarer: