lördag 24 november 2007

Regionala skillnader

SvD:s ledarskribent Per Gudmundson skriver i dagens upplaga initierat om den nya danska regeringen. Svensk debatt ofta speglas normalt av ett enormt navelskådande. Eftersom debattörerna generellt inte alls är intresserade av vad som händer utanför landets gränser så ser jag den här utvecklingen, att det äntligen finns ett större intresse för grannländerna, som väldigt positiv. I stor utsträckning handlar det naturligtvis om de personer som styr ledarredaktionerna runt om i landet har fått upp ögonen, och i det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att SvD:s politiske chefredaktör PJ Anders Linder har ett förflutet i södra Sverige.

Ett annat skäl till det nymornade intresset för danska förhållanden måste också tillskrivas Öresundsbron och upptäckten om att Öresundsområdet faktiskt är en tillväxtregion. Regionen leder tillväxtligan 2007 med en tillväxt av BRP (Brutto Regional Produkt) på hela 4,5%. Mälardalen hamnar i sammanhanget på efterkälken med en BRP ökning på endast 3,0%. Nu handlar det i och för sig mycket om stora infrastruktursatsningar bl. a. på Citytunneln i Malmö, men dessa kan inte ensamma förklara den nymornade i optimismen i regionen. Vi som bodde i Skåne på 1980-talet ser tydligt att den deprimerade stämning som då fanns i regionen numera är som bortblåst.

Ett tredje skäl till att Svenskarna numera intresserar sig en aning mer för omvärlden är självklart att vi är medlemmar i EU. Uppfattningen av Sverige som ett litet exportberoende land i Europas utkant har äntligen börjat sippra in i det kollektiva medvetandet. Vi har mycket mer gemensamt med andra människor i Europa och hör samman med dem på ett helt annat sätt än vad vi gjorde när Sverige inte var medlemmar. Modern teknologi är naturligtvis också ett stort hjälpmedel när det gäller att hålla kontakten med vänner från andra länder.

I det här sammanhanget är det på sin plats med ett litet upprop: Kom igen, Stockholm. Låt inte Skåningarna springa ifrån er. Eller som SvD:s eminente Brysselkorrespondent lite provokativt uttryckte det i en kolumn: Stockholm är som en kosmopolitisk avkrok i Europas utkant. Låt det nu inte bli till en kosmopolitisk ändtarm också.

Gudmundsons ledare i pdf-format:

http://wwwc.svd.se/prenumerera/pdf_index.asp?nav=ledaren

Lars-Georg Bergkvists krönika om regional tillväxt i Sverige:

http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_95187.e24

Inga kommentarer: