söndag 25 november 2007

Globalisering och ekonomisk utveckling

Att det finns en motsättning inom det Moderata Samlingspartiet mellan å ena sidan de Nya Moderaterna ledda av Statsminister Fredrik Reinfeldt och den s.k. Timbrohögern företrädd av Socialborgarrådet i Stockholm Ulf Kristersson är väl knappast någon nyhet. En hastig blick på Moderaternas centrala organisation i slutet på november 2007 ger vid handen att det är förnyarna i de Nya Moderaterna som har vunnit kampen om ledarplatserna i partiet. Med detta sagt är det ändå för tidigt att räkna ut Timbrosidan som propagerar för en betydligt mer liberal politik än vad de nya moderaterna gör. I dagens SvD skriver en av deras mest framträdande tänkare Johan Norberg en debattartikel om några av hans favoritämnen nämligen globalisering och kapitalism. Norberg skrev boken "Till världskapitalismens försvar" 2001 där han förde ett likande resonemang om att globalisering och kapitalism är med till att förbättra förhållandena i tredje världen.

Ungefär samma sak säger Per Gudmundson när han recenserar Gregory Clarks "A farewell to alms: A brief economic history of the world" på SvD:s ledarblogg. Clarkes resonemang går ut på att det krävs en både dynamisk och stabil politik för att skapa en industriell revolution och han tar som exempel industrialiseringen av England på 1800-talet. När den industriella revolutionen väl har tagit fart är den i stort sett självgående och förmedlar i evighet välstånd till fattiga medborgare. Resonemangen bygger på klassisk ekonomisk teori om att tillbud och efterfrågan är centrala i en marknadsekonomi, men kan inte längre appliceras på en värld med sinande energiresurser, "Post Peak Oil". Känslan av att både Gudmundson och Norberg försöker sig på att uppfinna ägget för att få fram en höna äter sig på.

Den industrialisering som vi har sett från mitten av 1800-talet och fram till våra dagar var först driven av kol för att sedan från 1940-talet och framåt succesivt gå över till olja och naturgas. En stor del av den reduktion i fattigdom som Norberg talar om ett direkt resultat av ökat utnyttjande av petroleumprodukter, något som naturligtvis har varit efterfrågansstyrt. Anledningen till att olja är så bra på att reducera fattigdom är den oerhörda energitäthet som finns i petroleum och att det är det enda energislaget som vi känner till som kan transporteras. Så mycket som 97% av alla jordens transporter drivs av petroleumbaserade produkter, och vad värre är, utan moderna konstgödsel som i väldigt hög grad är utvunna ur naturgas har vi inte en ärlig chans att kunna föda de 6,6 miljarder människor här på jorden. Malthus profetior har inte slagit in än av den enkla anledningen att vi idag har ökat bärförmågan (eng. carrying capacity) på åkrarna flerfaldigt med hjälp av just konstgödsel.

Så vad kommer då att hända när utbudet av petroleum och naturgas oundvikligen börjar sina? Själv tror jag starkt på marknaden och att marknaden har en inneboende kraft att lösa väldigt många problem här på jorden, men problemen med Peak Oil är inget marknaden har en ärlig chans att klara av. Enligt Robert Hirsch, som var huvudförfattare till en rapport på beställning USA:s energidepartement: "Peaking of world oil production: Impact, mitigation & risk management" från 2005, har "världen inte sett ett problem av detta omfång tidigare". På grund av den enorma tröghet som finns i systemet tar det uppemot 20 år med massiva motåtgärder för att ställa om hela infrastrukturen för att klara transportsektorn från oljebrist. I dagsläget, med ett oljepris på nästan 100$, och en väldigt ansträngd utbud/efterfrågan-situation, är vi bara ett par välplanerade terrorattentat på några centrala oljeknutpunkter bort från att ha den värsta oljekris världen har sett. I ljuset av detta står sig Norbergs och Gudmundsons hypoteser om att om bara efterfrågan finns så kommer utbudet också att finnas tämligen slätt.

I veckan var Richard Heinberg inbjuden att tala på "The Soil Association" i London för att hålla ett föredrag om precis de här sakerna. Heinberg är en smula kontroversiell eftersom han har ställt sig bakom några av de konspirationsteorier som finns omkring terrorattackerna den elfte september, men hans budskap är ändå klart: "Världen måste snabbt ställa in sig på att trappa ned på sin energianvändning om vi vill undvika en katastrof". Jag undrar vad de fattiga människorna i Afrika och Sydostasien har att säga om det.

Johan Norbergs debattartikel i SvD:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_627233.svd

och hans bok i pdf-format:

http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175664917.pdf

Inlägget på Per Gudmundsons blog:

http://gudmundson.blogspot.com/2007/11/rets-film-ges-ny-betydelse.html

och på SvD:s ledarblog:

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=5406

Gregory Clarks "A farewell to alms":

http://www.amazon.com/Farewell-Alms-Economic-History-Princeton/dp/0691121354/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1195984389&sr=8-1

Rapporten "Peaking of world oil production: Impacts, mitigation & risk management"

http://www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/Oil_Peaking_NETL.pdf

Artikel The Daily Telegraph om Richard Heinbergs föreläsning på :

http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?xml=/earth/2007/11/22/eaoil122.xml

Artikel i det senaste numret av Time Magazine om oss "Peak Oilers":

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1686824,00.html

Inga kommentarer: