tisdag 6 november 2007

Intervju med William Clarke

William Clarke, författaren till boken "Petrodollar Warfare", blev intervjuad av Mark Strausman på "Etopia Newschannel" i lördags morse. Intervjun är lång i sin helhet, men trots detta är det mödan värt. I korthet så säger Clarke att President Nixon i början på sjuttiotalet släppte den amerikanska dollarns värde från guldvärdet, det som kallades Bretton Woods, och införde en flytande valuta. När denna ändå blev världens reservvaluta och alla råvaror i världen, olja inte minst, blev denominerade i dollar har amerikanerna kunnat finansiera hela sitt enorma budgetunderskott bara genom att trycka upp mera pengar. Det här systemet som har fungerat väl i närmare 40 år är numera dessvärre under tryck från flera håll: 1/ En allt svagare dollar gör att oljeproducerande länder vill ha betalt i annat än dollar. 2/Viljan från Iran, Kina och Ryssland att starta egna handelsplatser för olja, då nominerade i annat än i dollar. 3/ Den europeiska viljan att införa Euron som världens reservvaluta. 4/ En oljeproduktion i världen som närmar sig sitt maximum och därefter går in i en irreversibel nedgång, det som Kjell Aleklett och Colin Campbell i ASPO har döpt till "Peak Oil".Han berättar om hur detta oundvikligen leder till geopolitiska spänningar som manifesterar sig i ökat tryck på Iran, Kina och Ryssland. Till sist kommer han med ett recept på hur amerikanerna kan komma ur den här återvändsgränden genom att stillsamt ge upp dollar hegemonin och införa strikt budgetdisciplin. Hans analys innehåller även en del allmänna hållningar, vilket får mig att tro att han faktiskt har en politisk agenda. En mycket intressant intervju hur som helst.Om ni vill kontakta William Clarke kan ni göra det på http://www.petrodollarwarfare.com/Intervjun finner ni på:

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid932411100/bclid1287059549/bctid1287059699

Inga kommentarer: