onsdag 1 oktober 2008

Skuggan av Weimar

I en artikel på Financial Sense berättar FW Engdahl om parallellerna mellan USA:s stora depression och dagens finanskris. Jag håller inte med honom i alla hans slutsatser, bland annat så talar han om den snart tioåriga petroleum-boomen som en spekulationsbubbla, men det tar inte bort att han verkligen har läst på sin historia.

Han berättar om hur den österrikiska banken Creditanstalt gick i konkurs år 1931, och hur det kom att leda till att den ena banken efter den andra gick under. Det här var startskottet för Den Stora Depressionen i Tyskland i Weimarrepublikens slutfas. De amerikanska problemen hade börjat långt tidigare med börskraschen 1929, men den amerikanska ekonomin var ända fram till i mitten av 1930 ändå i hyfsat skick. Det var inte förrän i slutet av november det året som bankerna började gå under.

Engdahl har däremot fel när det handlar om dagens kris. Han lägger i och för sig riktigt nog skulden till dagens finanskris på Alan Greenspan, men inte för att han var ansvarig för en extremt lättvindig penningpolitik, utan för att han var med att riva upp gammal lagstiftning från 1930-talet. Det är en märklig argumentation.

Jag har sagt det förr, men det tål att upprepas: Det finansiella sammanbrott som vi nu ser världen över är minst lika mycket ett energiproblem som ett finansproblem. Hela vårt kreditbaserade valutasystem har tjänat oss väl under lång tid alltmedan världens energikonsumtionen enkelt kunde öka för varje år. Eftersom världens oljeproduktion nu har nått en platå så är den globala ekonomiska tillväxten nära noll. Problemet är att vårt system med papperspengar inte är byggt för att klara av perioder utan ekonomisk tillväxt. Därför anser jag att bästa skulle ha varit att genast införa ett valutasystem där vi betalade med guld eller silver.

FW Engdahls artikel:
http://www.financialsense.com/editorials/engdahl/2008/1001.html

David Leonhardt skriver i New York Times:
http://www.nytimes.com/2008/10/01/business/economy/01leonhardt.html?ref=business

Steve Lando fångar krisen på kornet:
http://stevelando.blogspot.com/2008/09/dlig-finanskompetens.html

Karl Malmqvist teoriserar om samma kris:
http://karlmalmqvist.blogspot.com/2008/09/kris-men-vad-fan-betyder-det.html

Danne Nordling är sanningen på spåren:
http://danne-nordling.blogspot.com/2008/10/moraliserandet-mot-girighet-bidrog-till.html

alltmedan A. Mikael Eriksson skriver om danska säkerhetsåtgärder:
http://amikaeleriksson.blogspot.com/2008/09/i-spjutstngs-nde.html

Inga kommentarer: