lördag 11 oktober 2008

Ädelmetaller och börskrascher

I en artikel på Financial Sense diskuterar Krassimir Petrov investeringar i guld. Han identifierar 3 boomer under 1900-talet:

1./ En första mellan 1906 till 1923 som varade under första världskriget.

2./ En andra mellan 1933 och 1953 under krisåren på 1930-talet som varade under andra världskriget.

3./ En tredje som varade mellan 1968 och 1982, och år 2000 inleddes ytterligare en boom.

Han delar sedan in boomerna i tre olika faser:

a./ Den smygande början då intelligenta pengar kommer in och ackumulerar. Det är en fas som vi redan har passerat.

b./ Den mogna fasen då institutioner kommer in och verkligen börjar investera.

c./ Den tredje fasen som Petrov kallar för den hysteriska då vanligt folk kommer in i marknaden och verkligen driver upp priserna.

Det viktiga att komma ihåg med guld är att dess värde är stabilt. Futurespriset för ett uns guld är just nu 859 US $ vilket motsvarar en kostym, ett bälte och ett par skor. Eftersom guld traditionellt motsvarar ett givet mått mänskligt arbete så är det inte konstigt att man för ett uns guld i det gamla Rom fick en mantel, ett bälte och ett par sandaler. Det är speciellt viktigt att komma ihåg när nästa inflationsvåg kommer. På lång sikt finns det inget alternativ till stigande guldpriser.

Krassimir Petrovs artikel:
http://www.financialsense.com/editorials/petrov/2008/1007.html

Mera om penningmängder och guld som investering hos Liberala axplock:
http://fredrik.ax/archives/1058

Soulklart betraktar sitt liv som en guldinvestering:
http://blogg.aftonbladet.se/25989/perma/963780/

Familjeekonomi ger tips om hur du kan investera:
http://www.familjeekonomi.se/min-resa/att-bedoma-risk-vid-placeringar/

Mera kosing tipsar också om investeringar:
http://www.merakosing.se/

Liksom Snåljåpens väg till rikedom:
http://snaljap.blogspot.com/2008/09/lnge-sen-sist.html

och Per Penning:
http://perpenning.blogspot.com/2008/10/rik-enligt-skatteverket.html

Inga kommentarer: