fredag 24 oktober 2008

Än är det inte kört...

Idag blir det bara en kort postering. Kolla gärna in den förre chefen för det amerikanska Energy Information Agency (EIA) tala med E&ETV:s Monica Trauzzi. Hakes säger bl. a. så här:

...åren från 1977 till 1982 var en avvikelse då vi faktiskt gjorde något åt vårt beroende av utländsk olja. We drog ned våra importer från nästan 8,6 miljoner fat om dagen till 4,3 miljoner fat. En 50%-ig minskning med andra ord. Det är ett faktum som de flesta energiexperter har missat. Folk har skrivit böcker på temat och skriver för pressen, men när jag nämner det här så blir de alla förvånade...

Mitt motargument är att 1982 så var världen i helt annan situation än den är idag. USA hade precis börjat producera olja från Prudhoe Bay och även om de lägre 48 staterna nådde sitt maximum 1971 så dröjde det ända till 1981 innan hela USA gjorde det. Världsproduktionen var dessutom hela tiden på uppåtgång och de västerländska länderna tämligen ensamma herrar på täppan och behövde inte oroa sig för ökad konsumtion från Kina och Indien. Så konsumtionsminskningen var inte mot bakgrund av dagens volatila prisnivå även om världen gick igenom två oljechocker 1972 och 1980. Minskningen var m.a.o. politiskt betingad.

Situationen idag är helt annorlunda. Både Kina och Indien konsumerar en allt ökande mängd olja och världsproduktionen har svårt att hålla jämna steg med konsumtionen. Det innebär att en minskning idag måste ske mot bakgrund av konstant höga priser. När företagen upplevde prisökningarna i somras så drog de öronen till sig och drog in på förbruket där de kunde. Konsumtionsminskningen är därför tvingad på oss av de höga priserna.

Den senaste nedgången i pris tror jag är politiskt styrd. Precis som president Clinton gjorde det i valet 1996 så har den nuvarande administrationen säkert öppnat kranarna till den strategiska petroleum-reserven för att få John McCain vald. Resultatet är en prismanipulation av enorma mått som inte kan hålla i sig i längden.

49% av världens olja kommer fortfarande från 116 gigantiska oljefält. De upptäcktes alla för länge sedan och har producerat olja decennier. När de börjar ge mindre olja så blir minskningstakten så signifikant att vi måste återupprepa sjuttiotalets bravad - i kvadrat.

Jay Hakes talar med Monica Trauzzi på EE&TV:
http://www.eenews.net/tv/transcript/879

Mer om oljekriser på Intisbloggen:
http://www.internationalen.se/blog/?p=142

Norelius tänker högt:
http://norelius.blogspot.com/2008/10/nr-ska-fretagen-och-deras-ledare-f-ta.html

Bloggis-Dagens samhälle:
http://bloggis.se/Bergatorparen/78329

Bibelord:
http://bibelord.bloggagratis.se/2008/09/22/971440-bibelord-eu-ar-eu-bra-for-oss-nej-samhallsomstortande/

och Betfair Day Trader:
http://www.betfairdaytrader.se/2008/september/fast-jobb.html

Inga kommentarer: