söndag 12 oktober 2008

Exponentiell tillväxt

Här lägger professor emeritus Albert Bartlett ut texten om energi och befolkningsökning. Föreläsningen, som är en sju-åtta år gammal, berättar på ett humoristiskt sätt om den inneboende kraften i den exponentiella tillväxten och vad den betyder för vår energikonsumtion och vår befolkning.

En av de viktigaste anledningarna till att världen just nu har problem med olja är Kinas enorma törst på petroleum. Den ökade användningen har naturligtvis haft den fördelen att den har minskat fattigdomen i en enorm omfattning. Enligt BP:s Statistical Review från i år så har landet ökat sin oljeanvändning med 6,1% om året sedan 1997. Det betyder att om nuvarande trender håller i sig så kommer Kina att fördubbla sin användning på bara 11 år, eller upp till 16 miljoner fat olja om dagen år 2019. Eftersom världen redan är på väg in i begränsningar för hur mycket olja som kan produceras så tror jag tyvärr att Kina är ett av de länder som blir hårdast drabbat av Peak Oil.
Mer om befolkningsökning hos Anna G Rahm:
http://annagrahm.blogspot.com/2008/10/sjlvvalt-celibat.html

Leif Gripestam skriver om hur Täby kan växa med 3-4% om året:
http://gripestam.blogspot.com/2008/10/visionen-om-tbys-utveckling.html

Staffan Stenudd skriver om befolkningsökning och Sd:
http://stenudd.blogspot.com/2008/09/sd-vinner-p-falsk-kritik.html

Ståplats berättar om befolkningsökning i en bok i bokhyllan:
http://picarolule.blogspot.com/2008/09/om-dm-seger-igr-och-om-kontroll-och.html

1 kommentar:

Bengt sa...

Hej

Du skriver om Peak oil mm, du skulle kunna länka till oss på ASPO Sverige om du vill, vi behandlar ämnet rätt mycket.
http://www.asposverige.se

MWh

Bengt