torsdag 2 oktober 2008

Kinas uppgång och fall

En artikel i den hökaktiga tidningen Washington Times berättar om en rapport, beredd av USA:s utrikesdepartement, som handlar om de strategiska konsekvenserna av Kinas modernisering. Rapporten intar ett nyktert synsätt på Kinas ekonomiska tillväxt och enorma aptit på resurser, och rapportförfattarna ser Kinas ökade militärisering av energitransportvägarna som USA:s enda reella hot i Stilla Havet.

För att klara av att modernisera Kina så krävs det enorma mängder fossila bränslen. Kina har ett energislag i överskott och det är kol. Kinas kolproduktion ökade med närmare 15% under första halvan av året, men det stannar inte där. Kina är nu världens andra största förbrukare av petroleum och enligt BP's Statistical Review så använde Kina år 2007 7,9 miljoner fat olja om dagen - upp från 4,2 miljoner om dagen för 10 år sedan. Det är uppenbart att en stor del av Kinas ekonomiska tillväxt kan förklaras av ökat oljeanvändande.

Ju knappare energiresurserna blir desto intensivare blir kampen om det som är kvar. Det är därför inte så konstigt att USA:s utrikesdepartement betraktar Kinas uppgång med skeptiska ögon. Det finns naturligtvis en massa osäkerhetsfaktorer när det gäller utvecklingen i världen, men ett är säkert. En dag i en inte alltför avlägsen framtid så kommer Kinas modernisering att kollidera med USA:s och EU:s intressen av att hålla motorvägarna rullande. Jag hoppas att det inte kommer att ta en ände med förskräckelse.


Artikeln i Washington Times:
http://www.washingtontimes.com/news/2008/oct/01/new-us-defenses-sought-to-counter-beijing-buildup/


Själva rapporten:
http://video1.washingtontimes.com/video/ChinaStrategicPlan.pdf


Robert Kaplans artikel How we would fight China i The Atlantic Monthly:
http://www.theatlantic.com/doc/200506/kaplan

Mer om Kina och Taiwan på Zhaos blogg:
http://zhao100.blogspot.com/2008/10/informationsskning-mnniskan-anvnder_02.html

Angie Roger:
http://angelaroger.blogspot.com/2008/09/proteinrikt-skit.html

En svensk i Taiwan:
http://www.theforgetful.com/taiwan/tyfon_jangmi/

Fotavtryck i Asien:
http://fotavtryckiasien.blogspot.com/2008/09/sinlaku-p-ingng.html

2 kommentarer:

10^12 sa...

Kina är på jakt efter resurser, men samtidigt erbjuder Kina mycket bidrag för den som kommer på alternativa lösningar. Till exempel har vindkraftssatsningen i Kina varit uppstickande de senaste året.
Enligt uppgifter från WWF så är Kina 50% av världsmarknaden för solcellteknik och producerar 80% av världsproduktionen.

red sa...

Må så vara, men hur många bilar, långtradare och flygplan vet du som är drivna av vindkraft idag?

Peak Oil är i första hand ett problem för transportsektorn och det problemet är det ingenting som vår vattenkraft, kärnkraft eller förnyelsebara energi kan göra åt på kort sikt.