torsdag 23 oktober 2008

Spännande idéer

Idag tänkte jag lämna allehanda finanskriser och krig och elände dithän och enbart fokusera på lösningar istället. Sapphire Energy heter ett företag som är baserat i San Diego i Kalifornien och som har som affärsidé att skapa olja av alger. Idén bygger på fotosyntes och kräver bara solsken, CO2 och icke-drickbart vatten. I jättelika bassänger tänker företaget växa speciella alger som i slutänden genererar kolväten som kan användas för bensinproduktion. Fördelen med metoden är naturligtvis att slutprodukten är vanlig bensin som helt och hållet är kompatibel med våra vanliga förbränningsmotorer. Problemet med metoden som jag ser det är fortfarande skalan. Världen förbrukar dagligen ungefär 85 miljoner fat olja, och det är inte alldeles lätt att se hur en så storskalig produktion ser ut. Inte lätt, men långt ifrån omöjligt.

Världsekonomin kräver ett konstant flöde av billig och rikligt förekommande olja för att fungera. Varje dag så blir EU och USA tvungna att importera mellan tio och tolv miljoner fat olja bara för att hålla ekonomierna igång. Kostnaden för importen är enorm inte bara i dollar räknat utan även i förhållande till vår nationella säkerhet och för miljön. Det blir i slutänden till enorma summor pengar som vi skickar utomlands för att hålla våra motorvägar och flygplan körande. Pengar som skulle kunna användas till helt andra saker.

Det är därför inte konstigt att när oljan slutar att vara billig så dyker företag som specialiserar sig på förnyelsebar energi upp som svampar ur jorden. Problemet med att investera i förnyelsebar energi är att det är svårt att veta vilka företag som klarar sig och vilka som går under. I Sapphires fall så har de inte bara en bra affärsidé utan även riktigt finansstarka investerare bakom sig. Microsofts Bill Gates och brittiska The Wellcome Trust är några av investerarna så företaget går troligen inte i konkurs i första taget. Det är definitivt ett av företagen att hålla ögonen på.

Sapphire Energy:s hemsida:
http://www.sapphireenergy.com/

Brittiska The Guardian skriver mer om olja från alger:
http://www.guardian.co.uk/environment/2008/oct/23/biofuels-energy

Ecoprofile skriver mer om bensin från alger:
http://www.ecoprofile.se/1090_1163_Biobranslen_fran_alger.htm

och Energi utan fossil:
http://efterfossil.blogspot.com/2008/10/metoder-fr-att-hejda-uppvrmningen-del-1.html

Idéer, tankar och reflektioner skriver mer om biobränslen:
http://heiti.blogspot.com/2008/10/smskalig-energi-och-biobrnsleproduktion.html

liksom Jens Holm:
http://www.jensholm.se/2008/10/06/klimatpaketet/

och Gunnar Hökmark:
http://www.gunnar.moderat.se/index.php?page=19&use=blogg&id=729

2 kommentarer:

Nightwood sa...

Det låter ju onekligen bra att sluta borra i naturkänsliga områden osv. men släpper algbränslet ut lika mycket co2 och andra ämnen som är farliga?

red sa...

Tyvärr så gör metoden ingenting åt den globala uppvärmningen, men den kan möjligen lösa våra energiproblem.