måndag 6 oktober 2008

Makrotrender

På E&ETV så håller New York Times krönikör Thomas Friedman ett föredrag om det tjugoförsta århundradets största utmaningar. Friedman är inte bara en välkänd krönikör utan också en lysande talare och det är mycket tydligt här när han presenterar sin nya bok "Hot, flat and crowded". Han talar i och för sig inte direkt om Peak Oil utan han generaliserar och talar i stället om energi i sin helhet. Han delar upp de utmaningar som vi står inför i 5 olika makrotrender:

1./ Utbud och efterfrågan av energi.

2./ De allt mäktigare petrodiktatorerna.

3./ Den globala uppvärmningen.

4./ Energifattigdom eller de 1,6 miljoner som lever utan elektricitet.

5./ Utrotningen av den biologiska mångfalden.

Utan att gå in i de här trenderna i detalj så får jag säga att Friedman prickar in problemen med att ställa om samhället till ett utan fossila bränslen ganska väl. Det är inte lätt att göra eftersom vi då måste kämpa mot redan befintliga energisystem vilket är både dyrt och obekvämt. Jag håller inte med Friedman om allt han säger, men om ni letar efter någon som kan motivera er till att göra något för att göra världen mindre beroende av kol och olja så gör han ett hyggligt jobb.

Thomas Friedmans föredrag på E&ETV:
http://www.eenews.net/tv/video_guide/867

Inga kommentarer: