fredag 17 oktober 2008

Rysslands agenda

De senaste veckorna har varit extremt hårda emot det isländska finansystemet. Med en befolkning på bara 300000, och med en ekonomi som i stort sett har varit en stor enda hedge-fond, så var islänningarna dömda att gå på en mina när EU:s och USA:s finansiella sektorer började skälva. De nordiska centralbankerna gick med på att injicera 1,5 miljarder euro i det isländska finanssystemet i våras, men det stod ganska snart klart att det inte räckte. Därför så verkade det som en gudasänd gåva när Ryssland gick in med 4 miljarder euro för att rädda det isländska banksystemet.

Geir Haarde, Islands premiärminister, uttryckte situationen så här i Financial Times i förra veckan:

-Våra vänner har inte ställt upp och lånat oss några pengar, så i en situation som denna så måste man leta efter nya vänner.

Problemet är bara att Ryssland inte är den altruistiske räddaren i nöden som hon gärna framställer sig själv. När Ryssland går in och räddar det isländska banksystemet så finns det naturligtvis ett syfte bakom, och syftet har naturligtvis med Islands geografiska position i Nordatlanten att göra.

I en värld av krympande resurser så pågår en kapplöpning om energifyndigheterna i det sista stora outforskade området, Arktis. Enligt USA:s geologiska undersökning USGS kan så mycket som 25% av världens energireserver finnas där. Gränsdragningen i området är dessutom i mångt och mycket godtycklig eftersom ett internationellt gällande regelverk saknas. Så när Ryssland går med på att injicera 4 miljarder euro i det isländska finanssystemet så är det naturligtvis till priset av stöd för Rysslands strävanden i Arktis på bekostnad av Norges, Danmarks och Kanadas.

I en bättre värld så skulle Sverige, EU och USA ha råd att snabbt rädda det isländska banksystemet från undergång. När vi inte är helt alerta så finns det alltid andra som är villiga att träda in även om priset i slutänden blir enormt högt.

Artikeln i Financial Times (kan kräva gratis registrering):
http://www.ft.com/cms/s/0/41392f38-9450-11dd-953e-000077b07658.html

Notis i Barents Observer om USGS bedömning av oljereserverna i Arktis:
http://www.barentsobserver.com/-25-percent-of-undetected-oil-reserves-hides-in-the-arctic.179662-16178.html

Carl B. Hamilton skiver i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1886121.svd

Mer om Island på Islandsbloggen:
http://islandsbloggen.blogspot.com/2008/10/centralbankschefen-p-vg-att-bli.html

Another Cyborgmanifesto:
http://cyborgmanifesto.blogspot.com/2008/10/komplikationer.html

Arbetarens Klimatblogg:
http://www.arbetaren.se/klimatblogg/2008/10/12/strutfotboll/

Ingen mer stressmage:
http://ellydelly.blogspot.com/2008/10/oktoberrusk.html

och Härligheter enligt Erika skriver mer om Arktis:
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.5013006

2 kommentarer:

Anonym sa...

haha, lider ni av svartsjuka, era rassehycklare!

det är bara så lätt att struntprata om broderskap, men när det gäller praktik, var är eran hjälp då?

märk, ryssland räddar det land där det amerikanska kärnvapnet inriktat mot ryssland är placerat, men ändå.
därför att vi är människor medan ni är bara misstänksamma hitlers amarbetare, vilka isländingar har aldrig varit.

vad vill vi i utbyte? tex Eiríkur Hauksson og Papar på gästspel, men sådana som ni får inte förstå, era fickkalkylatorer, haha!

red sa...

?