söndag 5 oktober 2008

När når Ghawar sin maximumproduktion?

I en artikel i The Atlantic Monthly förra året så berättade Jim Hamilton historien om hur världens största oljefält, Ghawar i Saudiarabien, producerar allt mindre olja. Artikeln baseras på statistik som Stuart Saniford på The Oil Drum har ställt samman och det är skrämmande läsning.

Saudiarabiens betydelse för världens oljeexport kan inte övervärderas. Enligt officiella siffror från BP's Statistical Review 2007 så exporterade landet förra året 8,3 miljoner fat olja vilket är en nedgång med 4,5% från året innan och en stor del av nedgången kan härledas till Ghawar. Nu är Saudiarabien inte världens öppnaste land och produktionssiffror från de enskilda oljefälten saknas, men landets totala produktion har sjunkit med mer än 700000 fat från 2005.

Ghawar-fältet upptäcktes år 1945 och har producerat olja sedan någon i mitten av 1960-talet. Det rör sig om så mycket olja att fältets produktion svarar för ungefär hälften av Saudiarabiens oljeexport. På senare år har landet utnyttjat modern teknik för att pumpa upp oljan snabbare och även om den strategin har varit lyckosam i öka flödet av oljan så är den har moderna tekniken begränsningar när det gäller att öka reserverna. Det är svårt att bedöma sanningshalten i påståendet, men enligt Saniford och Hamilton så ska hela den norra delen av fältet nu vara i stort sett tömt på olja.

"När Ghawar når sitt produktionsmaximum så når världen sitt produktionsmaximum", sa Matt Simmons i en intervju för några år sedan. Då var det bara ett fåtal som lyssnade. Nu är det kanske fler som lyssnar.

Jim Hamiltons artikel i The Atlantic:
http://www.theatlantic.com/doc/200710/oil-field-decline

Forumet The Oil Drum:
http://www.theoildrum.com/

Mer om Saudiarabien hos Jihad i Malmö:
http://jihadimalmo.blogspot.com/2008/10/saudiarabien-r-huvudfienden.html

Leffe45:
http://leffe45.wordpress.com/2008/10/04/skola-under-attack/

Falkblick.nu:
http://falkblick.nu/?p=410

och Björnrecension:
http://bluffo.wordpress.com/2008/09/28/gilly-bombdiplomati/

Inga kommentarer: