söndag 26 oktober 2008

EU:s naturgas

Den brittiska tanke-smedjan Centre for European Reform gav för några veckor sedan ut antologin Pipelines, politics and power där man tittade på EU:s växande beroende av rysk naturgas. Enligt BP:s Statistical Review så importerade EU år 2007 482 miljarder kubikmeter naturgas och av detta så kom 40% från ryska gasfält. EU har alltså försatt sig i en situation där flera av de stora länderna måste blidka Rysslands vilja om de inte skall frysa på vintern. Vi såg exempel på detta i våras då Georgien och Ukraina ville bli NATO-medlemmar, men flera tunga EU-länder motsatte sig detta av rädsla för att stöta sig med Ryssland.

Så vad kan EU göra för att minska beroendet av rysk naturgas? Det finns självklart flera olika politiska och strategiska utgångspunkter att inta när man förhandlar med en sådan bjässe som Ryssland.

1./ Tala med en röst. EU:s energipolitik är ett skämt så länge som de olika nationella parlamenten driver sin egen politik. Att hela tiden fokusera på energin är heller ingen bra plan. Ryssland gynnas oförtjänt mycket av detta, och måste påminnas om att det finns stora luckor i de demokratiska institutionerna och rättväsendet.

2./ Maximera utnyttjandet av alternativa gasfyndigheter. För några veckor sedan så tillkännagav den brittiska konsultfirman Gaffney, Cline & Associates att man hade kontrollerat förekomsten av naturgas i de turkmenska gasfälten Yoloten-Osman och kommit fram till att de innehöll allt från 4 till 14 biljoner kubikmeter, vilket är enorma fyndigheter. Problemet med gasfälten är givetvis deras geografiska placering. Gasen måste transporteras ut ur Turkmenistan i stora gasledningar som går över några av världens mest osäkra områden. Exakt hur osäkra de är fick vi exempel på i somras med kriget i Georgien.

3./ Motarbeta skapandet av ett "gas-OPEC" där de gasexporterande länderna kan diskutera produktionskvoter och priser i förhållande till ett allt desperatare EU. Vi har hört ryktas om en sådan kartell i flera år, men Ryssland och Iran tillkännagav först i förra veckan att samtal verkligen skall ske.

Den viktigaste åtgärden måste ändå vara att utveckla hållbara alternativ till rysk olja och naturgas. Det kostar alldeles för mycket att vara beroende av ett revanschistiskt och oberäkneligt Ryssland. I mitt tycke så är det att minska beroendet av importerad petroleum och naturgas den enskilt viktigaste utrikespolitiska utmaningen som EU står inför.

Carl Mortishead skriver i The Times:
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/columnists/article4988242.ece

MK Bhadrakumar skriver i Asia Times:
http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JJ17Ag04.html

CER:s antologi Pipelines, politics and power:
http://www.cer.org.uk/pdf/rp_851.pdf

Carl-Henric Svanberg, Leif Johansson, Hans Stråberg och Anders Nyrén skriver om svensk energipolitik i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=843941

Mikael Ståldal skriver om Googles plan att få ner användningen av fossila bränslen:
http://www.staldal.nu/blog/2008/10/25/googles-rena-energi/

Efter oljan läser Eating fossil fuels av Dale Allen Pfeiffer:
http://efteroljan.blogspot.com/2008/10/eating-fossil-fuels-av-pfeiffer-2006.html

Göran Pettersson erinrar sig ett och annat:
http://dinledamot.blogspot.com/2008/10/fortfarande-rtt-och-riktigt.html

CSR föreslår höjda skatter på fossila bränslen:
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.5182692

Ecochic skriver om indiska cykeltaxis:
http://ecochic.blogg.se/2008/october/indisk-cykeltaxi-drivs-med-solenergi.html

Niklas Malmberg har progressiva idéer gällande prospektering av olja och naturgas i EU, men hur i hela världen vill han att EU skall klara de närmsta tio åren då produktionen börjar falla och vi inte har några färdiga alternativ?
http://niclasmalmberg.blogspot.com/2008/10/frdmningen-i-eu-frgan-brast-under.html

6 kommentarer:

Anonym sa...

Regeringen ska snart ta ställning till en koncessionsansökan angående norsk naturgas till industrin på västkusten. Det skulle minska oljeberoendet och kraftigt reducera koldioxidutsläppen. Det skulle också öka försörjningstryggheten.

Sverige har idag 100 procent dansk naturgas och övriga europa är som påpekas i stort behov av den ryska naturgasen. Med norsk naturgas och andra alternativ som exempelv LNG (flytande naturgas fraktad med båt) så minskar det ensidiga beroendet av ett lands gasresurser.

Man måste också fråga sig vad som är bäst för fred och utveckling i Europa, ekonomisk isolering eller frihandel? Jag är övertygad om att frihandel är att föredra. Bör då inte också Ryssland omfattas av den för att få verklig stabilitet?

Frågan är också om olja eller naturgas är bäst för miljön då andra miljövänligare alternativ ännu inte kan ersätta all olja? Naturgas ger betydligt renare utsläpp och närmare 30 procent mindre koldioxidutsläpp. Naturgas är också en råvara som i vissa industriella processer är det enda som kan ersätta oljan.
Så ser fakta ut. Men politik handlar ju inte bara fakta.

MvH Anna-Erika

red sa...

Anna-Erika,

Syftet med min postering var inte att racka ned på naturgas som produkt. Självklart finns det användningsområden, exempelvis i tillverkningen av konstgödsel, där naturgasen är oumbärlig. LNG-marknaden är fortfarande i sin linda och kräver dessutom enorma investeringar för att genomföras. Om du tror att LNG kommer att rädda oss så tänk gärna en gång till. Danmark är i sammanhanget en lilleput-exportör och har bara 0,1% av världens samlade reserver i jämförelse med Rysslands 25,2%

Syftet var i stället att peka på EU:s prekära situation i och med att vi är så beroende av just rysk naturgas. Så länge Ryssland fullföljer sin 'Schack-strategi' och ökar statens kontroll över resursfyndigheterna så är vi inte betjänta av att sitta i ryssarnas knä. De har redan visat, med all önskvärd tydlighet, att de tänker använda sin makt över energin för sina egna politiska måls skull.

Det står allt klarare att det var ett strategiskt viktigt beslut som fattades av riksdagen i januari 1976. Då fattades nämligen ett principbeslut om att inte bli beroende av naturgas för vår energiförsörjning och i stället satsa massivt på kärnkraften.

Bengt Axmacher sa...

Hur vore det att försöka inse att den lösning många fortfarande inte vill ha, nämligen kärnkraft, i stort sett är den enda rimliga lösningen.

red sa...

Bengt,

Kärnkraft alstrar elektricitet samtidigt som Peak Oil i första hand är ett problem med flytande bränsle. På litet längre sikt så är Peak Oil naturligtvis också ett energiproblem, men på kort sikt handlar det om att skaffa bränsle till våra bilar, långtradare och flygplan.

Visst skulle de stora europeiska förbrukarna kunna minska sin användning av naturgas, men kärnkraftverk dyker tyvärr inte upp över natt utan behöver långvarig planering. Visst behöver vi satsa på kärnkraft, men det är naivt att tro att det allent kan hjälpa oss.

Birgitta Resvik sa...

Hej Johan,

Naturgasfrågan i EU och Norden visar vilken avgörande fråga som energiförsörjningen är. Mycket riktigt som du skriver kommer vårt samhälle att ställas inför enorma utmaningar inom just ”några få år”. På samma sätt instämmer vi i att det här inte är en höger-vänsterfråga utan att frågan kräver lösningar just över blockgränserna.

Vänliga hälsningar,

Birgitta Resvik
www.krafttag.nu

red sa...

Birgitta,

Visst har du rätt. Jag tycker att det är nedslående att se den pågående häxjakten på TV där politikerna gör sitt bästa för att skylla på varandra. Energifrågan är mycket viktigare än så. Sveriges ledande politiker måste ta gemensamt ansvar tillsammans med företrädare för näringslivet och försöka lösa frågan.