tisdag 17 mars 2009

Sol och vind

I en intressant artikel i New Scientist skriver David Strahan om hur förnybar energi från vind, sol och vatten kan generera hela vårt energibehov över en 20-årsperiod. Förutsättningen är att vi investerar 1.4 biljoner Euro i ett nytt HVDC-nät och använder oss av s.k. elcertifieringssystem d.v.s skattelättnader som kan garantera ett kompetitivt pris för den förnybara energin. Det enda som fattas är den politiska viljan att genomföra projektet.

Strahan skriver sedan om Kriegers Flak som är en planerad vindkraftspark strax söder om Trelleborg. Här mitt i Östersjön så planerar Vattenfall att bygga 128 vindkraftverk fram till 2017. Den beräknade årsproduktionen ligger på 2.1 TWh vilket skulle räcka till el för 400000 hushåll. Utöver det svenska projektet så planerar också Tyskland och Danmark sina parker i området. Tanken är då att eftersom de tre parkerna kommer att ligga väldigt nära varandra så kommer de att kunna kopplas samman med HVDC-kablar och energin användas där den behövs.

Problemet med vind och solkraft är annars att det är hopplöst opålitligt. Solen skiner inte alltid och blåser gör heller inte alltid. Därför är det glädjande att läsa att det sker framsteg med kolnanotuber som på sikt kan revolutionera vår batteriteknik så att energin kan lagras. Det nya materialet har ett speciellt ytskikt som kan laddas upp upp till 12 ggr snabbare än vanliga litiumbatterier.


En artikel liknande Strahans finns i Ny Teknik:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article536945.ece

Andra som skriver om HVDC-kablar är Cornucopia:
http://cornubot.blogspot.com/2009/03/afrikas-sol-och-ny-kolonialism.html

In the end we're all debt skriver om solenergi:
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/marketbuzz-2009.html

Krafttag.nu påminner oss om att vi inte får glömma vattenkraften:
http://www.krafttag.nu/common/blog/article_0157.html

Lunken skriver om ett hus som inte är kopplat till elnätet:
http://lunken.wordpress.com/2009/03/17/folj-bygget-av-en-offgrid-villa/

och Ingenjörerna skriver generellt om svensk energipolitik och förnybar energi i synnerhet:
http://www.ingenjorsbloggen.se/2009/03/regeringens-energi-och-klimatpolitik/

Inga kommentarer: