tisdag 24 mars 2009

Schackspelet som bara har börjat

Här talar den f.d. nationelle säkerhetsrådgivaren till president Carter, Zbigniew Brzezinski, med Sir David Frost på Al-Jazeera om president Obama och faran i att utkämpa krig i både Afghanistan/Pakistan och Irak. Hans tankar är alltid intressanta att lyssna på speciellt när en av hans adepter, Barack Obama, har tagit befälet i Vita Huset.

Brzezinski är intressant för att han tänker strategiskt - något som även Barack Obama är känd för att göra. Han har varit en uttalad motståndare till den neokonservativa agendan som förespråkade ett unilateralt agerande gentemot länder som uppförde sig hotfullt mot USA:s intressen. Brzezinski förstår mycket väl att USA och Västvärlden har sina begränsningar och han ser väldigt klart var de begränsningarna ligger. Om USA skall styra världen även i framtiden så måste de satsa mycket mera på samarbete och påverkan i stället för konfrontation.
Inga kommentarer: