fredag 20 mars 2009

Migrationsströmmar

I en intressant artikel i The Buffalo News så skriver Hope Yen om hur finanskrisen kraftigt har minskat migrationsströmmarna i USA. Data sträcker sig i och för sig bara till juli förra året - innan Lehman Brothers gick under och skapade den härdsmälta vars efterdyningar som vi nu genomlever - men några intressanta slutsatser kan ändå dras:

1./ Städer som Atlanta, Phoenix, Las Vegas och Tampa - som alla ligger i det som går under namnet solbältet och har haft en närmast explosionsartad befolkningsökning under senare år - minskar ökningstakten radikalt. Det förklaras med ökningen av exekutiva auktioner på husmarknaden.

2./ Städer som New York, Boston och San Francisco såg en ökad invandring på bekostnad av Buffalo, Cleveland och Pittsburgh. Kom ihåg att lien inte gick förrän i september förra året och att både Boston och San Francisco är högteknologiska centrum där folk inte blir avskedade i första hand.

Riktigt intressant blir det dock inte förrän vi får data över hösten 2008. Då först får vi se effekterna av finanskrisen på migrationsströmmarna. I EU skulle en motsvarande statistik inte vara hälften så informativ eftersom språkgränserna sätter effektiva hinder för migrationen. Det finns helt enkelt inte så många arbetslösa européer som skulle kunna tänka sig att flytta dit där jobben finns.

Mer om migration hos Johan Ingerö:
http://ingero.blogspot.com/2009/03/far-man-pa-skallen-av-bade-socialister.html

Per pladdrar på:
http://perpettersson.wordpress.com/2009/03/18/migrationsverkets-makt-minskar-mahanda/

Johan Eriksson:
http://johaneriksson.se/2009/03/17/invandring-och-integration/

Rola Brentlin:
http://brentlin.blogspot.com/2009/03/mot-vaggen.html

I huvudet på Fröken Fransson:
http://ihuvudetpafrokenfransson.blogg.se/2009/march/eu-parlaments-valet-09-ditt-javla-ansvar.html

1 kommentar:

Anonym sa...

l?se hele blog, pretty good